sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Fundusz Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 28 listopada 2023
Best Capital FIZAN wprowadził do obrotu wyemitowane w październiku eurowe obligacje, za które zobowiązał się płacić 5,2 pkt proc. marży ponad EURIBOR 3M.

Debiutujące papiery BCF1027 mają trzyletni okres spłaty i zostały zabezpieczone poręczeniem Bestu, który kontroluje 99,35 proc. certyfikatów inwestycyjnych funduszu (pozostałe 0,65 proc. należy do Best TFI).

Zgodnie z warunkami emisji, funduszowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu długu. Z kolei wśród kowenantów zapisano między innymi, że wskaźnik długu netto grupy Bestu do jej kapitałów własnych nie może przekroczyć 2,5x. Jest to więc ten sam poziom, jaki obowiązuje w obligacjach emitowanych bezpośrednio przez samego windykatora.

Warte 4,19 mln euro papiery funduszu Best Capital FIZAN uplasowano podczas wrześniowo-październikowej oferty przewidzianej na 2,5-5,0 mln euro. Środki pozyskane od 61 inwestorów trafić mają na działalność inwestycyjną funduszu, w tym udzielenie finansowania dłużnego lub udziałowego dla innych podmiotów z grupy Bestu, zakup wierzytelności lub ponoszenie kosztów ich obsługi.

Na koniec czerwca fundusz Best Capital FIZAN miał 894,7 mln zł aktywów (893,4 mln zł netto), z czego 672,8 mln zł przypadało na certyfikaty inwestycyjne należących do grupy Bestu funduszy wierzytelności, 165,7 mln zł na obligacje wyemitowane przez Best i Best Capital Italy, a kolejne 42,8 mln zł to nabyte portfele wierzytelności. 

Na rynku pierwotnym warte 4,19 mln euro obligacje trafiły do 61 inwestorów.

Po trzech kwadransach wtorkowej sesji nie zawarto jeszcze żadnych transakcji debiutującymi papierami BCF1027, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

Na Catalyst notowanych jest też 10 serii złotowego długu Bestu. Pochodzące z ostatnich ofert publicznych papiery BST0128, BST0228 oraz BST0728, które windykator plasował przy 5-proc. marży, kwotowane są przez sprzedających między 99,4 a 99,7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A., Best Capital FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Catalyst