niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Fundusze MCI sfinalizowały sprzedaż Frisco za 127,7 mln zł

msd | 26 czerwca 2020
Wydzielony w ramach notowanego na Catalyst MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0 dostał 116,6 mln zł, a dodatkowe 11,1 mln zł wpłynęło do funduszu Helix Ventures Partners FIZ.

Fundusze MCI sfinalizowały zawartą w grudniu umowę sprzedaży 56 proc. akcji internetowego supermarketu na rzecz grupy Eurocash. Większość wpływów z wartej 127,7 mln zł trafiło do subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 (116,6 mln zł), w którym MCI Capital ma 45,12 proc. certyfikatów inwestycyjnych. Pozostałe pieniądze (11,1 mln zł) wpłynęły zaś do Helix Ventures Partners FIZ, w 45,28 proc. należącym do MCI Capital.

Na koniec kwietnia grupa MCI wykazywała ponad 370 mln zł płynności, do czeka wliczała też istotne należności ze sprzedaży Frisco.

Łącznie w tym roku grupa MCI planuje osiągnąć około 480 mln zł wpływów gotówkowych z dezinwestycji, już częściowo zrealizowanych (Frisco, Netrisk, Geewa, Index).

Po ubiegłotygodniowym wykupie wartych 20 mln zł papierów na GPW pozostała tylko jedna seria obligacji MCI Capital. To wygasający w grudniu 2021 r. dług, który notowany jest tylko na rynku hurtowym BondSpot.

W obrocie znajdziemy też trzy serie obligacji funduszu MCI.PrivateVentures oraz jedną emisję spółki MCI Management, która jest większościowym akcjonariuszem MCI Capital. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje