poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Fundusze rozpoczynają due diligence Getin Noble i Idea Banku

msd | 04 lutego 2019
Zarządy obu banków dopuściły wybrane fundusze private equity do prowadzenia procesu due diligence od poniedziałku. Rozpoczęto też rokowania dotyczące struktury transakcji.

Rozmowy prowadzone z inwestorami finansowymi mają prowadzić do dokapitalizowania GNB i Idea Banku lub instytucji, która powstanie z ich planowanego połączenia.

Przed tygodniem Puls Biznesu informował, że Leszek Czarnecki przekazał do KNF listę funduszy, które wyraziły wstępne zainteresowanie inwestycją w połączony bank.

Ponad dwa tygodnie temu GNB i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, do którego miałoby dojść w III kwartale tego roku. Formalnie to mniejszy Idea Bank będzie przejmującym. W wyniku fuzji ma powstać siódmy bank na rynku pod względem sumy bilansowej. Koszty transakcji oszacowano na 220 mln zł (w tym 100 mln zł niegotówkowo), ale przy relatywnie wysokich oczekiwanych synergiach kosztowych – 370 mln zł w latach 2019-2021, a później regularnie 180 mln zł rocznie. To jednak nie rozwiązuję problemów kapitałowych, stąd też poszukiwanie inwestora finansowego.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 z nich to dług podporządkowany. Na fali informacji o zainteresowaniu ze strony funduszy PE notowania długu kontynuowały w ubiegłym tygodniu wzrosty. Najbliższa wykupu seria GNB0819 wyceniana jest na 96 proc. nominału wobec nawet 49 proc. w listopadzie. Znacznie wyżej wyceniane są też dłuższe serie długu GNB, przez co ich rentowności spadły do 12-14 proc. wobec nawet 35-75 proc. w listopadzie.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje