poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

GetBack złoży prospekt w Rumunii

msd | 11 kwietnia 2018
Po publikacji sprawozdania finansowego za 2017 r. windykacyjna spółka będzie chciała złożyć do rumuńskiego nadzorcy wniosek o zatwierdzenie prospektu w sprawie dopuszczenia obligacji do obrotu na tamtejszej giełdzie.

We wtorek informowaliśmy o umorzeniu na wniosek GetBacku postępowania prospektowego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Spółka, jak zapewnia, nie rezygnuje z obligacji na rynku rumuńskim, ale zamierza przejść procedury formalne przed tamtejszym odpowiednikiem naszej KNF.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu miałby trafić do rumuńskiego nadzorcy po publikacji sprawozdania rocznego, oczekiwanego 30 kwietnia. 

Spółka zaznacza jednak, że postepowanie prospektowe będzie dotyczyło dopuszczenia do obrotu, nie zaś samych emisji obligacji. Te bowiem prowadzone będą w trybie oferty prywatnej i w kwocie zgodnej z dotychczas planowaną, czyli 100 mln RON, będącej równowartością około 90 mln zł. Na tej samej zasadzie, jak informuje spółka, prowadzone miało być postępowanie prospektowe przed KNF, które we wtorek umorzono. Na łamach Obligacje.pl informowaliśmy dotychczas, że miał to być program publicznych emisji obligacji, na co wskazywał tytułu komunikatu giełdowego GetBacku z 18 stycznia (w oficjalnym kanale ESPI mowa o publicznym programie, ale już w raportach bieżących na stronie spółki słowo „publiczny” się nie pojawia). 

Na Catalyst notowanych jest 26 serii obligacji GetBacku. Większość z nich notowana jest istotnie poniżej nominału, a najpłynniejsza – GBK0520 – oferuje obecnie 23 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulatorów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje