poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

GetBack złoży prospekt w Rumunii

msd | 11 kwietnia 2018
Po publikacji sprawozdania finansowego za 2017 r. windykacyjna spółka będzie chciała złożyć do rumuńskiego nadzorcy wniosek o zatwierdzenie prospektu w sprawie dopuszczenia obligacji do obrotu na tamtejszej giełdzie.

We wtorek informowaliśmy o umorzeniu na wniosek GetBacku postępowania prospektowego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Spółka, jak zapewnia, nie rezygnuje z obligacji na rynku rumuńskim, ale zamierza przejść procedury formalne przed tamtejszym odpowiednikiem naszej KNF.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu miałby trafić do rumuńskiego nadzorcy po publikacji sprawozdania rocznego, oczekiwanego 30 kwietnia. 

Spółka zaznacza jednak, że postepowanie prospektowe będzie dotyczyło dopuszczenia do obrotu, nie zaś samych emisji obligacji. Te bowiem prowadzone będą w trybie oferty prywatnej i w kwocie zgodnej z dotychczas planowaną, czyli 100 mln RON, będącej równowartością około 90 mln zł. Na tej samej zasadzie, jak informuje spółka, prowadzone miało być postępowanie prospektowe przed KNF, które we wtorek umorzono. Na łamach Obligacje.pl informowaliśmy dotychczas, że miał to być program publicznych emisji obligacji, na co wskazywał tytułu komunikatu giełdowego GetBacku z 18 stycznia (w oficjalnym kanale ESPI mowa o publicznym programie, ale już w raportach bieżących na stronie spółki słowo „publiczny” się nie pojawia). 

Na Catalyst notowanych jest 26 serii obligacji GetBacku. Większość z nich notowana jest istotnie poniżej nominału, a najpłynniejsza – GBK0520 – oferuje obecnie 23 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje