wtorek, 18 września 2018

Newsroom

GetBack złoży prospekt w Rumunii

msd | 11 kwietnia 2018
Po publikacji sprawozdania finansowego za 2017 r. windykacyjna spółka będzie chciała złożyć do rumuńskiego nadzorcy wniosek o zatwierdzenie prospektu w sprawie dopuszczenia obligacji do obrotu na tamtejszej giełdzie.

We wtorek informowaliśmy o umorzeniu na wniosek GetBacku postępowania prospektowego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Spółka, jak zapewnia, nie rezygnuje z obligacji na rynku rumuńskim, ale zamierza przejść procedury formalne przed tamtejszym odpowiednikiem naszej KNF.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu miałby trafić do rumuńskiego nadzorcy po publikacji sprawozdania rocznego, oczekiwanego 30 kwietnia. 

Spółka zaznacza jednak, że postepowanie prospektowe będzie dotyczyło dopuszczenia do obrotu, nie zaś samych emisji obligacji. Te bowiem prowadzone będą w trybie oferty prywatnej i w kwocie zgodnej z dotychczas planowaną, czyli 100 mln RON, będącej równowartością około 90 mln zł. Na tej samej zasadzie, jak informuje spółka, prowadzone miało być postępowanie prospektowe przed KNF, które we wtorek umorzono. Na łamach Obligacje.pl informowaliśmy dotychczas, że miał to być program publicznych emisji obligacji, na co wskazywał tytułu komunikatu giełdowego GetBacku z 18 stycznia (w oficjalnym kanale ESPI mowa o publicznym programie, ale już w raportach bieżących na stronie spółki słowo „publiczny” się nie pojawia). 

Na Catalyst notowanych jest 26 serii obligacji GetBacku. Większość z nich notowana jest istotnie poniżej nominału, a najpłynniejsza – GBK0520 – oferuje obecnie 23 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa AB mniej zadłużona

  18 września 2018
  W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2017/2018 zysk netto dystrybutora sprzętu IT spadł o 10,2 proc. r/r do 61 mln zł. Wyraźnie poprawiły się jednak przepływy operacyjne, a za nimi i wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Pragma Faktoring z dodatkowym źródłem finansowania

  18 września 2018
  Leaselink, podmiot zależny faktoringowej spółki, zawarł umowę o współpracy z platformą Mintos, na której będzie mógł sprzedawać wierzytelności z zawartych umów. Pragma nie poddaje się jednak i z publicznymi emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • Kolejne obligacje i2 Development na Catalyst

  11 kwietnia 2018
  Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w lutym dwuletnie papiery dłużne o wartości 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Marcowa emisja Dekpolu już na Catalyst

  11 kwietnia 2018
  Za trzyletnie obligacje z okresową amortyzacją budowlano-deweloperska spółka wyjściowo płaci WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc. marży, której wysokość może się zmieniać zależnie od wskaźników zadłużenia.
  czytaj więcej

Emisje