czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Ghelamco Invest uplasowało emisję z nadsubskrypcją i myśli o kolejnej ofercie

msd | 17 lutego 2023
Na warte 30 mln zł papiery Ghelamco Invest inwestorzy zgłosili 53,9 mln zł popytu. Spółka rozważa przeprowadzenie kolejnej emisji jeszcze w tym kwartale.

Podobnie jak w styczniu, uplasowane wśród 132 inwestorów papiery ponownie mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Jak na razie, przydział nowego długu Ghelamco miał charakter warunkowy. Dzień emisji zaplanowano zaś na 27 lutego. Termin wykupu to z kolei 3 lutego 2026 r., co może zdradzać, że intencją spółki jest asymilacja nowych papierów z serią uplasowaną w styczniu, także o wartości 30 mln zł.

Zarówno styczniowa, jak i lutowa emisja plasowane były w ramach nowego programu do 150 mln euro. Ghelamco nie sporządziło dla niego prospektu emisyjnego. Plasowane w ten sposób obligacje mają natomiast status zielonego długu, co oznacza, że wpływy mają trafić na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów (m.in. budynki o zwiększonej wydajności energetycznej, czy OZE).

Sukces dwóch ostatnich, relatywnie niedużych emisji, w których prawdopodobnie udział brać mogli także wybrani inwestorzy indywidualni, skłonił Ghelamco Invest do przeprowadzenia kolejnej oferty. Tym razem adresowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Dojść do niej miałoby jeszcze w tym kwartale, ale – jak zastrzega spółka – pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja rynkowa.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii długu Ghelamco. Największa z nich seria GHI1224 (5 pkt proc. marży) wyceniana jest przez sprzedającego na 100,23 proc. wartości nominalnej. Z kolei pochodzące ze styczniowej oferty papiery GHE0226 sprzedający wycenia na 99,5 proc. (na rynku pierwotnym papiery plasowano z ponad 2 pkt proc. dyskonta do nominału). 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje