środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Ghelamco Invest zapowiada nowe emisje obligacji

msd | 29 listopada 2019
Spółka chce uplasować warte do 120 mln zł papiery dłużne w ramach ofert publicznych, ale bez prospektu emisyjnego.

Deweloper na razie nie zdradza warunków oraz terminu przeprowadzenia ofert. Jak podano, papiery serii PO i PP zostaną uplasowane w ramach VII programu emisji do 400 mln zł, który Ghelamco przyjęło w lipcu ubiegłego roku.

Oferty najpewniej będą skierowane do inwestorów profesjonalnych, ponieważ spółka zamierza je prowadzić w trybie publicznym, ale bez prospektu emisyjnego.

Oferty prospektowe Ghelamco będzie mogło dopiero prowadzić, gdy KNF zatwierdzi spółce prospekt dla VIII programu emisji do 350 mln zł, uchwalonego w październiku. 

Ostatni raz Ghelamco emitowało obligacje podczas tegorocznych wakacji. Spółka oferowała wówczas inwestorom trzyletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. To papiery GHE0722 i GHE0822, które rynek wycenia obecnie na 101 oraz 100,8 proc. nominału, co daje odpowiednio 5,54 i 5,62 proc. rentowności brutto.

Łącznie na Catalyst znajduje się 19 serii długu dewelopera, z czego najbliższe wykupy przypadać będą w marcu przyszłego roku. Spółka musi spłacić wówczas trzy serie o łącznej wartości 70 mln zł. Jeszcze do niedawna ich wartość wynosiła 130 mln zł, lecz we wrześniu Ghelamco przedterminowo spłaciło część długu.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje