środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Giełda zawiesiła obligacje LPP

msd | 09 czerwca 2022
Jako przyczynę zawieszenia papierów LPP1224 wskazano na „brak informacji o odsetkach na dzień rozliczenia”, co w praktyce oznacza nieprzekazanie przez emitenta nowej tabeli odsetkowej.

Warte 300 mln zł obligacje LPP wchodzą w nowy okres odsetkowy 12 czerwca, co – wg regulacji GPW – oznacza, że spółka zobowiązana była przekazać nową tabelę w minioną środę do godz. 16.30. I najprawdopodobniej tego nie zrobiła, na co wskazuje komunikat GPW. Warunkiem odwieszenie papierów na kolejnej sesji jest zaś przekazanie tabeli odsetkowej. 

Za dług wygasający pod koniec 2024 r. odzieżowa spółka płaci 1,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Obecnie jest to jeszcze 3,65 proc., ale za kilka dni kupon wzrośnie do 8,09 proc. (dzień ustalenia stopy to trzy dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego).

Przed zawieszeniem obligacje LPP1224 wyceniane były na 98,25 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst