piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

GPW nałożyła karę pieniężną na trzech emitentów z Catalyst

msd | 24 czerwca 2019
Bank Spółdzielczy w Limanowej, MCI Management oraz Statima otrzymały po 10 tys. zł kary za nieprzekazanie raportów rocznych w terminie.

Nałożenie kar Giełda Papierów Wartościowych tłumaczy niedochowaniem przez emitentów wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego.

W ocenie zarządu Giełdy stanowiło to (opóźnienie publikacji raportu – red.) poważne naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, a jednocześnie uniemożliwiało inwestorom dostęp we właściwym czasie do istotnych informacji na temat sytuacji gospodarczej i finansowej spółki – podano w uzasadnieniu.

Ostateczny termin publikacji raportu rocznego upłynął 31 maja. MCI Management opublikowało swoje sprawozdanie cztery dni później, Statima zrobiła to z 14-dniowym opóźnieniem, a Bank Spółdzielczy w Limanowej nie przekazał sprawozdania do dziś. Zamierza to zrobić dopiero 30 czerwca, o czym poinformowano jeszcze w pierwszej połowie kwietnia. Jako uzasadnienie wskazywano wówczas na zmianę terminu przeprowadzenia badania raportu przez audytora.

W związku z nieprzekazaniem sprawozdania finansowego obligacji Banku Spółdzielczego w Limanowej (BSL0521 i BSL0525) wciąż pozostają zawieszone.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje