sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Grenevia pożyczy 128 mln zł od PFR

msd | 14 czerwca 2023
Jedna ze spółek celowych Grenevii zawarła umowę 19-letniej pożyczki z funduszem PFR FIZAN, reprezentowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wchodząca w skład grupy Grenevii spółka celowa Projekt-Solartechnik Finance PV 4 zaciągnie 128 mln zł pożyczki na rozwój projektów w obszarze wielkoskalowej fotowoltaiki.

„Celem zawarcia umowy pożyczki jest sfinansowanie kosztów budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 43 MW przez 8 spółek celowych” – podano w komunikacie.

Termin spłaty pożyczki ustalono na 20 grudnia 2042 r. Jej oprocentowanie będzie zmienne, oparte o WIBOR 6M i nieujawnioną marżę.

Jak pisaliśmy niedawno, realizacja przez Grenevię nowej strategii, przewidującej rozwój w obszarze PV, elektroenergetyki i elektromobilności, istotnie zmienia sytuację finansową grupy, która notuje wzrost zadłużenia i spadek środków pieniężnych. Stąd po trzech latach jej bilans przestał wykazywać przewagę gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi (na koniec marca dług netto Grenevii wynosił 400 mln zł, stanowiąc 0,96x rocznego zysku EBITDA).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Grenevii – wygasające w przyszłym roku papiery GEA0624 (2,6 pkt proc. ponad WIBOR), a także o ponad dwa lata dłuższy zielony dług GEA1126 (2,9 pkt proc. marży). Sprzedający wyceniają je kolejno na 100,49 i 100,5 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst