poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Grenevia zwiększyła stan gotówki w III kwartale

msd | 14 listopada 2023
Po raz pierwszy od półtora roku grupa odnotowała wzrost stanu środków pieniężnych, co umożliwiło jej zatrzymanie przyrost długu netto, będącego owocem wydatków inwestycyjnych ponoszonych na rozwój segmentu PV i elektromobilności.

Grenevia poprawiła skonsolidowane przychody o 20 proc. r/r do 368 mln zł w III kwartale. Przy czym, wzrost obrotów grupy pochodził głównie z nierentowanego jeszcze i niekonsolidowanego przed rokiem segmentu eletromobilności. Tymczasem w kluczowym obszarze rozwiązań dla górnictwa i energetyki wiatrowej Grenevia odnotowała spadek przychodów o 8 proc. r/r do 262 mln zł, co nie przeszkodziło jej jednak w istotnej poprawie wyników. Segment ten odnotował bowiem istotną poprawę rentowności (55 proc. marży EBITDA wobec 31 proc. rok wcześniej), co po doliczeniu rosnących zysków z elektroenergetyki, PV zapewniło grupie łącznie 145 mln zł wyniku EBITDA w III kwartale wobec 92 mln zł przed rokiem. Na poziomie zysku netto wzrosty były już mniej imponujące (62 mln zł wobec 56 mln zł), ponieważ Grenevia notuje coraz wyższe koszty finansowe od zadłużenia. 

Narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku grupa miała 374 mln zł zysku EBITDA i 154 mln zł zysku netto wobec odpowiednio 283 mln zł oraz 70 mln zł rok wcześniej. Wypracowała w tym czasie 63 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, co było przede wszystkim skutkiem udanego III kwartału (145 mln zł wpływów netto z podstawowej działalności).

Od czerwca do września Grenevia zwiększyła więc stan środków pieniężnych z 590 mln zł do 703 mln zł, przerywając tym samym odpływ trwający od marca 2022 r., co związane jest z nakładami inwestycyjnymi na rozwój w nowych obszarach, w tym PV i e-mobilności. Mimo powiększenia gotówkowych zasobów, wskaźnik płynności natychmiastowej Grenevii wzrósł tylko nieznacznie (z 0,57x do 0,62x, gdzie jeszcze do niedawna regularnie przekraczał 1,0x), ponieważ grupa nadal notowała przyrost krótkoterminowych zobowiązań. Na koniec września miała ich 1,14 mld zł, w tym 400 mln zł to kredyty i pożyczki, a kolejne 234 mln zł stanowiły obligacje (wartość nominalna serii z wykupem w czerwcu przyszłego roku to 200 mln zł). 

Mimo wszystko, przy ponad 0,6x płynności gotówkowej, długu netto do EBITDA na poziomie 0,8x (1,08x w czerwcu) oraz 427 mln zł niewykorzystanych limitów Grenevia cechowała się solidną zdolnością kredytową i potencjałem do ułatwionego refinansowania zadłużenia. Pytania inwestorów zmierzać mogą jednak w stronę dalszych potencjalnych potrzeb związanych z finansowaniem nowej strategii. Wszak jeszcze niedawno Grenevia (pod szyldem Famuru) wykazywała regularnie po 300-400 mln zł gotówki netto.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Grenevii. Zapadające w przyszłym roku papiery GEA0624 sprzedający kwotuje na 99,4 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst