piątek, 24 listopada 2017

Newsroom

GTC prawie potroiło zysk netto

msd | 20 marca 2017
Za wzrostem wyników stały przede wszystkim zdarzenia o charakterze niegotówkowym, jak aktualizacja wartości aktywów oraz rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony. Niemniej, działalność podstawowa też notuje wzrosty, których podstawą jest większy portfel nieruchomości sfinansowanych częściowo środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Mniej pieniędzy w Inviście

  23 listopada 2017
  Im bliżej spłaty wartych 1,98 mln zł obligacji, tym niższe zasoby gotówkowe w inwestycyjno-doradczej spółce i jej podmiocie zależnym. Nieprzypadkowo zapowiedziano nową emisję papierów dłużnych.
  czytaj więcej
 • Yolo jeszcze przed osiągnięciem rentowności

  23 listopada 2017
  Firma pożyczkowa, która rozpoczęła działalność w marcu, na razie w nowej linii biznesowej księguję wyższą utratę wartości udzielonego finansowania niż przychodów odsetkowych od niego. Z gotówką na kontach i należnościami od Kruka, ma jeszcze czas na rozwój działalności.
  czytaj więcej
 • Sytuacja Capital Park stabilna przed zmianą waluty obligacji

  20 marca 2017
  Na koniec roku deweloper miał 156,5 mln zł w gotówce – najwięcej od dwóch lat i właściwie zabezpieczoną spłatę krótkoterminowych kredytów i obligacji.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (17.03)

  20 marca 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 17 marca 2017 wyniosła 3,37 pkt. proc., po wzroście o 0,13 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Oznacza powrót do typowych dla Indeksu wartości.
  czytaj więcej

Emisje