sobota, 25 maja 2019

Newsroom

Gwałtowny spadek liczby transakcji na Catalyst

msd | 08 czerwca 2018
W maju zawarto 5,5 tys. sesyjnych transakcji obligacjami firm na GPW. To o 41,5 proc. mniej niż w kwietniu. Ponad połowa tego spadku to efekt kwietniowego zawieszenia obrotu papierami GetBacku.

Sesyjny obrót korporacyjnym długiem podliczono w maju na 114,3 mln zł, co oznacza spadek o 22,4 proc. w stosunku do kwietnia, ale też i wzrost o 41,3 proc. w porównaniu do maja ubiegłego roku, który to jednak był jednym ze słabszych miesięcy na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Tegoroczny maj okazał się na razie najgorszym w 2017 r. miesiącem pod względem aktywności inwestorów, tak pod względem obrotów, jak i zrealizowanych transakcji.

Gwałtowny spadek aktywności inwestorów między kwietniem a majem przynajmniej częściowo przypisać można zawieszeniu obligacji GetBacku. Warto przypomnieć, że obrót długiem windykacyjnej spółki wstrzymano w połowie kwietnia, ale do tego czasu zawarto na nim ponad 2 tys. transakcji na blisko 6,5 mln zł. Problemy GetBacku rozlały się też na wielu wyceny długu wielu innych emitentów, a także na same fundusze inwestycyjne, które znalazły się pod większą presją umorzeń. Prawdopodobnie nieprzypadkowo więc średnia wartość transakcji wyniosła w maju 20,7 tys. zł, co jak na Catalyst było wartością ponadprzeciętną.

Najwyższe obroty sesyjne zanotowano w maju na papierach PZU oraz Orlenu. Transakcje zawarte podporządkowanym długiem PZU0727 wyniosły w sumie 14,9 mln zł, zaś w przypadku pochodzącej z oferty publicznej serii PKN1222 było to 11,7 mln zł. Wśród kupujących ponownie znajdować mogły się fundusze. Emisję Orlenu kierowano bowiem do inwestorów detalicznych, choć niektóre fundusze także zdecydowały się na zakup obligacji, ale już na rynku wtórnym (Subfundusz Lokacyjny Avivy i Subfundusz Pieniężny Gammy miały odpowiednio 11,4 mln zł oraz 1,1 mln zł obligacji PKN1222 na koniec I kwartału).

Co do samych obligacji pochodzących z ofert publicznych. W maju zawarto nimi transakcje o wartości 60,2 mln zł (dane własne Obligacje.pl), co stanowiłoby ponad 52 proc. całkowitych sesyjnych obrotów raportowanych przez GPW. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Pekabex z niższym zyskiem w I kwartale

  24 maja 2019
  Pomimo wzrostu przychodów wyniki poznańskiej firmy budowlanej uległy pogorszeniu. Przy sezonowo ujemnym cash flow operacyjnym w bilansie grupy pojawił się wprawdzie dodatni dług netto, ale był on tylko minimalny.
  czytaj więcej
 • Inpro dalej bez długu netto

  24 maja 2019
  Zadłużenie finansowe deweloperskiej grupy wzrosło do 90,2 mln zł na koniec I kwartału. Wciąż miała jednak więcej środków pieniężnych, jeśli wliczyć też do nich otrzymane zaliczki, które znajdują się na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Portfel obligacji wzorowany na inwestycjach funduszy

  08 czerwca 2018
  Na inwestycji złożonej z 10 emitentów obligacji najchętniej wybieranych przez fundusze inwestycyjne można uzyskać 5,6 proc. rentowności brutto.
  czytaj więcej
 • Nieco więcej gotówki na kontach grupy BBI Development

  07 czerwca 2018
  Na koniec I kwartału deweloper posiadał 12,2 mln zł środków pieniężnych co było najwyższą wartością od dwóch lat. Nieznacznie spadł dług netto, ale w stosunku do kapitałów utrzymał się na dobrze znanych w BBI Development poziomach.
  czytaj więcej

Emisje