poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

i2 Development uplasował obligacje na 30 mln zł

msd | 09 stycznia 2017
Emisję zabezpieczonych papierów dłużnych serii C w całości objął Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, który zakończył ubiegły rok z najwyższą stopą zwrotu wśród funduszy korporacyjnego długu.

Nowe obligacje deweloperskiej spółki oprocentowane są na stałe 8,1 proc. w skali roku przy maksymalnie trzyletnim okresie spłaty. Dług zabezpieczono poręczeniem spółki zależnej, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz umową podporządkowania innych zobowiązań.

Środki finansowe pozyskane przez spółkę z emisji obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej grupy kapitałowej emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej emitenta – podano w komunikacie spółki.

W grudniu deweloper odstąpił od emisji obligacji serii B na 10-25 mln zł. Decyzję swa tłumaczył sprzedażą aktywów. Po spłacie kredytów transakcja miała dać spółce 20 mln zł wpływów gotówkowych.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje