sobota, 31 października 2020

Newsroom

i2 Development zamknął emisję w cuglach

ems | 13 sierpnia 2020
Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 17,3 mln zł w ramach emisji publicznej obligacji do 10 mln zł.

Stopa redukcji sięgnęła 42,2 proc., a liczba zapisów sięgnęła 146. 3 mln zł objęli posiadacze obligacji serii F i G notowanych na Catalyst pod kodem odpowiednio I2D1220 i I2D0321, a prawie 7 mln zł opłacono gotówką.

Wrocławski deweloper oferował trzyletnie obligacje zabezpieczone hipotecznie oprocentowane na 6 proc. w skali roku. Zapisy przyjmował Michael Strom Dom Maklerski, a minimalna wartość zapisu została określona na 25 tys. zł.

Warunki emisji przewidują możliwość podniesienia oprocentowania łącznie o 1,25 pkt proc. 0,5 pkt proc. będzie należne do czasu złożenia wniosków o wpis do hipoteki, natomiast dodatkowe 0,75 pkt proc. obligatariusze otrzymają, jeśli doszłoby do wykluczenia akcji dewelopera z notowań na GPW.

Obligacje zostaną zabezpieczone na hipotekach lokali usługowych we Wrocławiu, do wartości 150 proc. wielkości emisji. Do czasu złożenia wniosku o wpis do hipoteki obligacje będą miały podniesione oprocentowanie, a jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty emisji nie zrobi tego, emitent będzie musiał założyć rachunek escrow i wpłacić na niego środki z emisji.

Emitent będzie miał też prawo do przedterminowego wykupu obligacji i jeśli skorzysta z niego w pierwszym roku od daty emisji, zapłaci posiadaczom obligacji 1 proc. premii. Obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu, jeśli dług netto przekroczy 85 proc. kapitału własnego dewelopera.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje