piątek, 18 września 2020

Newsroom

ING Bank Hipoteczny wyemitował zielone listy zastawne

msd | 10 października 2019
Bank hipoteczny, który w styczniu tego roku dostał zgodę KNF na rozpoczęcie działalności, uplasował pięcioletnie zielone listy zastawne o wartości nominalnej 400 mln zł.

Nowe Papiery ING BH oprocentowane są na WIBOR 6M plus 0,53 pkt proc. marży.

Proces budowy księgi popytu bank zamknął przed tygodniem, zaś do emisji doszło w czwartek (dziś).

Uplasowane przez ING BH hipoteczne listy zastawne mają być notowane na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.

Agencja Moody’s nadała listom długoterminowy rating Aa3, co odpowiada ocenie AA- na skali stosowanej przez agencje Fitch i S&P.

Status zielonych listów zastawnych oznacza, że wpływy z emisji ING BH powinien przeznaczyć na finansowanie projektów proekologicznych.

ING BH otrzymał zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w styczniu tego roku. Jest on czwartym obecnie działającym bankiem hipotecznym na rynku.

Więcej wiadomości o ING Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje