poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Inwestorzy detaliczni kupili obligacje skarbowe za 0,9 mld zł

msd | 13 listopada 2017
Ministerstwo Finansów zawdzięcza październikowy popyt w kwocie 902 mln zł wprowadzeniu do sprzedaży papierów trzymiesięcznych. Ich sprzedaż wyniosła 313,5 mln zł.

Zaoferowanie krótkoterminowych obligacji oprocentowanych na 1,5 proc. w skali roku wystarczyło by całkowita sprzedaż detalicznych papierów skarbowych była najwyższa od listopada 2015 r., gdy sprzedano dług za 1,13 mld zł, w tym 879,2 mln zł w ramach jednorazowej emisji 11-miesięcznych obligacji.

Niemniej, i bez trzymiesięcznych papierów OTS0118 październik zakończył się wysokim popytem inwestorów detalicznych na dług skarbu państwa. Sprzedaż już wcześniej znanych emisji wyniosła bowiem 588,9 mln zł, co było drugim w tym roku wynikiem. Największym zainteresowaniem cieszyły się stałokuponowe dwulatki (262,9 mln zł) oraz indeksowane wskaźnikiem inflacji papiery czteroletnie (258,4 mln zł). Popyt na dług trzy- i dziesięcioletni wyniósł odpowiednio 12,3 oraz 53,8 mln zł, natomiast popyt na obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 500+ wciąż pozostaje marginalny (łącznie 1,4 mln zł w dwóch seriach).

Od stycznia do października łączna sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wyniosła 5,4 mld zł. Przebicie całorocznego wyniku z 2016 r. (4,6 mld zł) stało się więc faktem, a i sięgnięcie po rekord z 2008 r. (6,2 mld zł) nie powinno być zagrożone, zwłaszcza, że emisja trzymiesięcznych papierów nie ma jednorazowego charakteru. Dołączyły do oferty resortu finansów na dłużej i przy okazji po raz kolejny przypomniały jak wyglądają preferencje nabywców skarbowego długu. Po raz kolejny bowiem okres spłaty wygrał z realną rentownością.

W listopadowej ofercie MF znajduje się siedem serii obligacji, w tym dwie przeznaczone wyłącznie dla osób pobierających świadczenie rodzinne z programu 500+.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje