niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Inwestorzy kupili 3,8 mld zł detalicznych skarbówek w maju

msd | 14 czerwca 2021
Ponad połowę zgłoszonego w maju popytu na obligacje oszczędnościowe skierowano w stronę papierów o trzymiesięcznym okresie spłaty, które dają zarobić 0,5 proc. w skali roku.

Majowa sprzedaż papierów skarbu państwa wyniosła 3,79 mld zł i była o 2,4 proc. niższa niż w kwietniu, ale i ponad czterokrotnie wyższa niż przed rokiem, gdy po raz pierwszy zaczęły obowiązywać nowe warunki emisji (ogłoszona wówczas z wyprzedzeniem obniżka oprocentowania wywindowała popyt w kwietniu, także kosztem sprzedaży majowej). 

Niezmiennie największym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych cieszą się najkrótsze papiery o trzymiesięcznym okresie spłaty, na które wpłacono w maju ponad 1,93 mld zł, tj. 51 proc. całości zainwestowanych środków. Na drugim miejscu utrzymały się tzw. antyinflacyjne czterolatki (1,31 mld zł), które zanotowały najwyższą sprzedaż od kwietnia ubiegłego roku. Daleko za nimi znajdowały się zaś stałokuponowe papiery dwuletnie (303,8 mln zł) oraz emerytalne dziesięciolatki (212 mln zł). Na szarym końcu nadal pozostawały natomiast obligacje trzyletnie (10,4 mln zł), a razem z nimi sześcio- i 12-letnie papiery przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500+ (łącznie 23,1 mln zł). 

Po pięciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż detalicznych obligacji skarbu państwa wynosiła 17,78 mld zł wobec 13,47 mld zł przed rokiem. Przy utrzymaniu dotychczasowego tempa lub nawet lekkim wakacyjnym spowolnieniu, kwestią około trzech, czterech miesięcy powinno być, jak rekord sprzedaży z 2020 r. (28,39 mld zł) padnie łupem inwestorów.

Oparta o najkrótsze obligacje wysoka sprzedaż papierów skarbowych powoduje jednak, że resort finansów notuje znacznie niższy dopływ gotówki aniżeli wynika to publikowanych statystyk. Dla przykładu – w trzech pierwszych miesiącach tego roku łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych to 10,1 mld zł, ale łączne zadłużenie skarbu państwa z ich tytułu wzrosło o 4,7 mld zł. Na różnicę tę pracują oczywiście realizowane wykupy, szczególnie papierów trzymiesięcznych (w I kw. sprzedano ich za 4,94 mld zł, choć zadłużenie z ich tytułu wzrosło o 1,22 mld zł).

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje