sobota, 22 września 2018

Newsroom

Kancelaria Medius chce przejść na główny parkiet GPW

msd | 28 września 2017
Windykacyjna spółka zawarła umowy na usługi doradcze w związku z przeniesieniem notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Zawarte umowy obejmują także usługi „związane z przeprowadzeniem pierwszej publicznej oferty akcji”. Kancelaria Medius nie wskazuje jednak wprost by miało dojść do dokapitalizowania. Obligatariusze z pewnością chętnie by je widzieli, zwłaszcza, że spółka w najbliższych dwóch latach planuje wyraźny wzrost zadłużenia, o czym świadczy przyjęty niedawno program emisji obligacji do 100 mln zł. Same zyski prawdopodobnie nie wystarczą, aby zamortyzować taki wzrost zobowiązań odsetkowych.

Ostatecznie, przeniesienie notowań na główny giełdowy parkiet, to zawsze dobra wiadomość także i dla obligatariuszy spółki. Choć po wprowadzeniu w zeszłym roku nowych regulacji i na samym NewConnect obowiązki informacyjne niemal zrównały się z rynkiem głównym, to są też inne zalety. Obecność na regulowanym rynku GPW otwiera spółce drogę do szerszego grona inwestorów, co działa z korzyścią dla jej wierzycieli. Ponadto, konieczne jest też sporządzanie raportów półrocznych, które podlegają przeglądowi przez audytora.

W obrocie na GPW znajdują się cztery serie obligacji Kancelarii Medius, w tym jedna zapadająca w przyszłym miesiącu (3,18 mln zł). Najdłuższe obecnie papiery KME1219, ze stałym 6,9-proc. kuponem, w ostatniej transakcji sprzed ponad dwóch tygodni wyceniane były z 5,7 proc. rentowności brutto. Aktualnie nabyć je można od ręki z 5,6 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje