wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Kancelaria Medius negocjuje zakup firmy pożyczkowej w Czechach

msd | 04 września 2017
W transakcji chodzi o przejęcie struktur i portfela pożyczkowego. Spółka nie zamierza jednak wchodzić w działalność pożyczkową – wynika z zapewnień prezesa Kancelarii Medius.

Spółka rozpoczęła negocjacje w sprawie przejęcia czeskiej firmy pożyczkowej, której portfel wierzytelności warty jest około 8,5 mln euro.

- W ewentualnej transakcji chodziłoby nam o portfel i infrastrukturę. Odkupując back office łatwiej byłoby się nam w pełni zainstalować w Czechach, czego jeszcze do końca nie zrobiliśmy (KME rozpoczęła działalność na tamtejszym rynku w czerwcu br. – red.). W każdym razie, pomimo charakteru ewentualnego przejęcia, nie myślimy o rozpoczęciu działalności pożyczkowej. – powiedział Michał Imiołek, prezes Kancelarii Medius, w rozmowie z Obligacje.pl.

Na razie KME rozpoczęła due diligence, które ma potrwać do września. Zależenie od jego wyniku, pierwsze informacje o ewentualnej transakcji pojawić mogłyby się po etapie negocjacji, czyli około końca października.

- Jesteśmy na etapie due dilligence, więc za wcześnie by mówić o kwotach i finansowaniu. Gdyby faktycznie miało dojść do transakcji, pewnie wybralibyśmy finansowanie obligacjami – zakończył Michał Imiołek.

Po sześciu miesiącach tego roku Kancelaria Medius wykazywała 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto (2,4 mln zł rok wcześniej). Spółka podtrzymała tegoroczną prognozę na poziomie 16,3 mln zł. Na koniec czerwca windykator posiadał 28,6 mln zł długu netto, który stanowił 1,85x 12-miesięczneego zysku EBITDA oraz 0,92x kapitałów własnych. Natomiast gotówka w kwocie 13,9 mln zł pokrywała z naddatkiem całość krótkoterminowych zobowiązań.

W obrocie na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Kancelarii Medius z terminami spłaty od października tego roku (3,18 mln zł) do grudnia 2019 r. Rynek wtórny wycenia wszystkie serie powyżej nominału. Najdłuższe papiery KME1219 nabyć można przy 5,77 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje