piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Kancelaria Medius wstrzymała publikację sprawozdania finansowego

msd | 17 sierpnia 2020
Brak raportu za II kwartał windykator tłumaczy koniecznością przeprowadzenia nowej wyceny aktywów na potrzeby trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

Zapowiadane na 14 sierpnia sprawozdanie finansowe za II kwartał nie zostało opublikowane. Nowego terminu natomiast nie wskazano w sposób precyzyjny. 

Za brak raportu odpowiadać ma trwająca od 5 sierpnia niezależna wycena portfeli wierzytelności Kancelarii Medius. Jaj zakończenie przewidziano na początek września. Do tego czasu spółka nie zamierza opublikować zaległego sprawozdania, ponieważ – jak tłumaczy – „nie chce wprowadzać inwestorów w błąd”.

„Celem przeprowadzenia wyceny jest określenie wartości aktywów na potrzeby postępowania układowego. Wycena musi być też wykonana ze względu na potrzebę określenia wpływu pandemii COVID-19 na wartość portfeli, zwłaszcza w Hiszpanii” – poinformowała Kancelaria Medius.

Na początku kwietnia KME przestała regulować obligacyjne zobowiązania, których łącznie ma około 90 mln zł. W maju wobec spółki sąd otworzył postępowanie układowe. Spółka ustaliła z częścią wierzycieli sposób spłaty zadłużenia poza postępowaniem restrukturyzacyjnym, aczkolwiek niewiele później doszło do zmian we władzach spółki – Michał Imiołek, jej założyciel i wieloletni prezes, złożył rezygnację, a w jego miejsce powołano Przemysława Dąbrowskiego, który do niedawna uczestniczył w ratowaniu GetBacku.

W lipcu minął termin spłaty wartych 10 mln zł obligacji KME0720, które zabezpieczono zastawem na zbiorze wierzytelności. Pozostającymi na Catalyst papierami KME0321 (także zabezpieczonymi), które znajdują się w notowania jednolitych, po raz ostatni handlowano po 73 proc. nominału.

Łączna wartość sześciu serii obligacji windykatora to około 90 mln zł (wliczając niespłaconą serię KME0720), z czego pięć z nich (ok. 80 mln zł) to dług zabezpieczony, z mocy prawa niewchodzący do układu. Osobnym problemem KME pozostaje rozliczenie z funduszem wierzytelności, w którym spółka pełni rolę serwisera, inwestora, ale i gwaranta płynności oraz stopy zwrotu dla pozostałych inwestorów. Końcowe rozliczenie funduszu miało nastąpić w marcu tego roku.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje