wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Kancelaria Medius zwiększyła spłaty o 36 proc. r/r

msd | 14 stycznia 2019
Windykacyjna grupa osiągnęła 57,4 mln zł spłat od dłużników w 2018 r. wobec 42,1 mln zł rok wcześniej. To zasługa wzrostu biznesu w Hiszpanii i Czechach, na krajowym rynku wartość spłat natomiast spadła.

Na polskim rynku Kancelaria Medius wciąż otrzymuje najwyższe wpłaty od dłużników, aczkolwiek ich wartość spadała o 11 proc. r/r do 28,5 mln zł. Być może niedługo krajowy rynek ustąpi miejsca Hiszpanii, gdzie wartość osiągniętych przez windykatora spłat wzrosła o 139 proc. r/r do 22,3 mln zł. W Czechach grupa KME zanotowała natomiast 6,6 mln zł wpłat od dłużników wobec niecałych 0,6 mln zł rok wcześniej.  

Już teraz natomiast wartość spłat otrzymywanych od dłużników na zagranicznych rynkach (28,9 mln zł) symbolicznie przekroczyła poziom spłat otrzymanych w Polsce.

Publikację sprawozdania za IV kwartał KME zapowiada na 14 lutego. Pełny zaudytowany raport za cały 2018 r. pojawi się jednak dopiero 31 maja, dwa tygodnie po publikacji sprawozdania za I kwartał.

W ubiegłym roku przy 42,1 mln zł spłaty grupa KME wygenerowała 53,1 mln zł przychodów i 16,4 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto windykatora rósł o 40 proc. r/r do 17,2 mln zł. W samym jednak III kwartale minionego roku spadł on o 49,7 proc. do 3,7 mln zł.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Kancelarii Medius, z czego dwie zapadającą w tym roku. W lipcu i grudniu spółkę czeka wykup papierów wartych kolejno 15 mln zł oraz 5,69 mln zł. W ostatnich transakcjach obligacje KME0719 i KME1219 wyceniano odpowiednio na 100 oraz 98,5 proc. nominału.

Pod koniec grudnia Kancelaria Medius poinformowała, że fundusze Trigon TFI, które są jej większościowych akcjonariuszem, rozpoczęły przegląd opcji strategicznych w stosunku do posiadanego przez nie pakietu akcji spółki. Płynnościowa presja na fundusze Trigona w związku z aferą GetBacku nie jest tajemnicą. To także jeden z powodów, dla którego inwestorzy baczniej zaczęli przyglądać się i samej Kancelarii Medius.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita ubiega się o kredyt z EBI

  11 stycznia 2019
  Chemiczna spółka zamierza pozyskać finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki miałyby trafić na rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy sprzedali o 14,9 proc. mniej mieszkań w 2018 r.

  10 stycznia 2019
  Notowani na Catalyst deweloperzy sprzedali w ubiegłym roku 23,2 tys. lokali. Większość z nich, mniej lub bardziej, minęła się z własnymi prognozami. Szczególny wpływ miał na to słaby koniec roku, gdy liczba zawartych umów spadała o prawie 31 proc. r/r.
  czytaj więcej

Emisje