niedziela, 26 września 2021

Newsroom

KNF cofnęła Copernicusowi zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych

msd | 14 maja 2021
Komisja Nadzoru Finansowego ograniczyła brokerowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożyła na niego 3,5 mln zł kary pieniężnej.

Copernicus Securities utracił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych. Broker ma dwa miesiące na zakończenie tej działalności. Ponadto, nadzorca zdecydował o nałożeniu 3,5 mln zł kary pieniężnej na Copernicusa.

„W ocenie CSSA dotkliwość nałożonych sankcji i wysokość kary pieniężnej jest niewspółmierna w stosunku do charakteru i istotności stwierdzonych naruszeń, a także stanu faktycznego w tym zakresie. W chwili obecnej CSSA analizuje treść uzasadnienia podjętej przez KNF decyzji i po zapoznaniu się z nią rozważy podjęcie niezwłocznych kroków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa” – poinformował Copernicus Securities. 

Spółka nie informuje, czego dotyczą stwierdzone przez KNF naruszenia. Z kolei nadzorca nadal nie opublikował komunikatu w tej sprawie.

W sierpniu ubiegłego roku KNF wpisała Copernicusa na listę ostrzeżeń publicznych w związku z wykonywaniem czynności doradztwa inwestycyjnego bez wymaganego zezwolenia. W grudniu z kolei nadzorca cofnął licencję Copernicusowi TFI, towarzystwu kontrolowanemu przez brokera. 

W ostatnich miesiącach Copernicus Securities zajmował się głównie oferowaniem obligacji wysokiego ryzyka (w I kw. broker przeprowadził dziewięć prywatnych emisji wartych łącznie 28,3 mln zł). 

W piątek zakończyła się prowadzona przez Copernicusa publiczna oferta obligacji condohotelowej spółki SBS Warszawa 1. Nadal trwa natomiast emisja długu dewelopera Green House Development.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo