niedziela, 26 września 2021

Newsroom

KNF: Copernicus oferował obligacje mimo braku oceny ryzyka wykupu

msd | 17 maja 2021
Według nadzorcy, podczas oferowania obligacji Copernicus Securities działał w sprzeczności z zasadami uczciwego obrotu i niezgodnie z interesem klientów. Miał kierować do nich informacje wprowadzające w błąd.

W miniony piątek broker ujawnił informację o otrzymaniu od Komisji Nadzoru Finansowego 3,5 mln zł kary pieniężnej oraz ograniczeniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie prawa do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania tychże instrumentów. Jeszcze tego samego dnia nadzorca wyjaśnił, że jego decyzja podyktowana była stwierdzeniem kilkunastu naruszeń w działalności brokera.

Zdaniem KNF, podczas oferowania instrumentów finansowych Copernicus Securities współpracował z podmiotami trzecimi, które nie miały stosowanych uprawnień. Broker miał też nie baczyć na kondycję finansową emitentów. Jak podano, działała on „sprzeczności z zasadami uczciwego obrotu i niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów”, na dowód czego KNF wymienia brak oceny ryzyka, czy spółki emitujące obligacje będą w stanie regulować swoje zobowiązania. 

Według nadzorcy, Copernicus kierował też do klientów informacje wprowadzające w błąd. Dalej wśród stwierdzonych naruszeń KNF wymienia także: brak procedur na przeciwdziałanie konfliktowi interesów, przyjmowanie zleceń nabycia obligacji celem przekazania do emitenta bez zawarcia odpowiedniej umowy, brak przekazywania klientowi adekwatnych i odpowiednich informacji dotyczących oferowanych instrumentów oraz cały szereg problemów związanych ze sposobem prowadzenia rozmów z klientami. 

KNF wskazała także, że mogła nałożyć na Copernicusa do 20,75 mln zł kary. Broker nadal może prowadzić działalność w pozostałym zakresie, za wyjątkiem czynności objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia. 

„W ocenie CSSA dotkliwość nałożonych sankcji i wysokość kary pieniężnej jest niewspółmierna w stosunku do charakteru i istotności stwierdzonych naruszeń, a także stanu faktycznego w tym zakresie. W chwili obecnej CSSA analizuje treść uzasadnienia podjętej przez KNF decyzji i po zapoznaniu się z nią rozważy podjęcie niezwłocznych kroków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa” – informował w piątek Copernicus Securities. 

W ostatnich miesiącach Copernicus Securities zajmował się głównie oferowaniem obligacji wysokiego ryzyka (w I kw. spółka przeprowadziła dziewięć emisji wartych łącznie 28,3 mln zł).

Broker już od dłuższego czasu był na cenzurowanym w KNF. W sierpniu ubiegłego roku został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych w związku z wykonywaniem czynności doradztwa inwestycyjnego bez wymaganego zezwolenia. W grudniu z kolei nadzorca cofnął licencję Copernicusowi TFI, towarzystwu kontrolowanemu przez brokera. Wielokrotnie w przeszłości karane TFI wprawdzie samo chciało oddać licencję, lecz nadzorca je w tym ubiegł swoją decyzją.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo