sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

KNF obniżyła domiar kapitałowy dla Getin Noble Banku

msd | 10 grudnia 2018
Dodatkowy bufor dla bankowej grupy na pokrycie ryzyka wynikającego z walutowych hipotek został obniżony z 1,71 pkt proc. do 1,29 pkt proc. w przypadku łącznego współczynnika kapitałowego.

Nowy obniżony domiar kapitałowy powinien składać się przynajmniej w 75 proc. z kapitału Tier 1, w tym co najmniej w 56 proc. z kapitału podstawowego Tier 1. Innymi słowy, aktualnie obowiązujący grupę GNB łączny współczynnik kapitałowy to 14,17 proc. Dolny próg dla współczynnika kapitału Tier 1 i kapitału podstawowego Tier 1 to zaś 11,85 proc. oraz 10,10 proc.

Już wcześniej jednak, w październiku, bank otrzymał pismo z KNF w sprawie obniżenia domiaru kapitałowego za walutowe hipoteki, ale na poziomie jednostkowym.

Od 1 stycznia tego roku GNB nie spełnia minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora kapitałowego. W związku z tym przygotował program ochrony kapitału, który ma obowiązywać obok realizowanego także programu postępowania naprawczego. Bank planuje zwiększenie kapitałów, między innymi poprzez emisje akcji dedykowane dla Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza banku. Do końca września dokapitalizował on bank kwotą 290 mln zł.

Na koniec III kwartału łączny współczynnik kapitałowy GNB na poziomie skonsolidowanym wynosił 12,1 proc. Współczynnik kapitały Tier 1 to zaś 9,6 proc. Oznacza to, że – z grubsza licząc – bankowej grupie brakowało około 0,9 mld zł funduszy własnych względem obecnych wymogów kapitałowych.

W październiku GNB został dokapitalizowany kwotą 100 mln zł. W wyniku „afery taśmowej” zmagał się też jednak z odpływem depozytów, co może nie pozostać bez wpływu na jego – dotychczas ujemne – wyniki.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 z nich to dług podporządkowany. Jego notowania systematycznie podnoszą się po panicznej wyprzedaży z listopada. Najbliższa wykupu seria GNB0819 drożeje w poniedziałek rano o 2,01 pkt proc. do 86 proc. nominału. Trzy tygodnie temu wyceniano ją nawet na 49 proc., a notowania dłuższych serii otarły się wówczas o 35-40 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej
 • Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

  30 września 2022
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst