sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

KNF obniżyła domiar kapitałowy dla Getin Noble Banku

msd | 10 grudnia 2018
Dodatkowy bufor dla bankowej grupy na pokrycie ryzyka wynikającego z walutowych hipotek został obniżony z 1,71 pkt proc. do 1,29 pkt proc. w przypadku łącznego współczynnika kapitałowego.

Nowy obniżony domiar kapitałowy powinien składać się przynajmniej w 75 proc. z kapitału Tier 1, w tym co najmniej w 56 proc. z kapitału podstawowego Tier 1. Innymi słowy, aktualnie obowiązujący grupę GNB łączny współczynnik kapitałowy to 14,17 proc. Dolny próg dla współczynnika kapitału Tier 1 i kapitału podstawowego Tier 1 to zaś 11,85 proc. oraz 10,10 proc.

Już wcześniej jednak, w październiku, bank otrzymał pismo z KNF w sprawie obniżenia domiaru kapitałowego za walutowe hipoteki, ale na poziomie jednostkowym.

Od 1 stycznia tego roku GNB nie spełnia minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora kapitałowego. W związku z tym przygotował program ochrony kapitału, który ma obowiązywać obok realizowanego także programu postępowania naprawczego. Bank planuje zwiększenie kapitałów, między innymi poprzez emisje akcji dedykowane dla Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza banku. Do końca września dokapitalizował on bank kwotą 290 mln zł.

Na koniec III kwartału łączny współczynnik kapitałowy GNB na poziomie skonsolidowanym wynosił 12,1 proc. Współczynnik kapitały Tier 1 to zaś 9,6 proc. Oznacza to, że – z grubsza licząc – bankowej grupie brakowało około 0,9 mld zł funduszy własnych względem obecnych wymogów kapitałowych.

W październiku GNB został dokapitalizowany kwotą 100 mln zł. W wyniku „afery taśmowej” zmagał się też jednak z odpływem depozytów, co może nie pozostać bez wpływu na jego – dotychczas ujemne – wyniki.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 z nich to dług podporządkowany. Jego notowania systematycznie podnoszą się po panicznej wyprzedaży z listopada. Najbliższa wykupu seria GNB0819 drożeje w poniedziałek rano o 2,01 pkt proc. do 86 proc. nominału. Trzy tygodnie temu wyceniano ją nawet na 49 proc., a notowania dłuższych serii otarły się wówczas o 35-40 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst