niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Ghelamco Invest

msd | 25 września 2023
Po trzyletniej przerwie, należąca do grupy Ghelamco spółka celowa ponownie będzie mogła prowadzić publiczne emisje obligacji na podstawie prospektu.

Zatwierdzony przez KNF daje Ghelamco Invest możliwość plasowania długu o łącznej wartości do 250 mln zł, na co spółka będzie miała 12 miesięcy. Podobnie jak przed trzema laty, oferty te koordynowało będzie BM PKO BP.

Pomimo długiej nieobecności na rynku detalicznego długu, Ghelamco bynajmniej nie zrezygnowało z oferowania papierów korporacyjnych. W I kwartale tego roku deweloper pozyskał 240 mln zł w trzech emisjach bezprospektowych, a niecałe dwa tygodnie temu z powodzeniem uplasował wśród instytucji emisję o rekordowej dla siebie wartości, sięgającej 340 mln zł. 

Od ponad trzech lat wszystkie emitowane przez Ghelamco Invest zmiennokuponowe papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.  Jak zwykle, dług ten zabezpieczany jest poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty dewelopera.

Na Catalyst znajduje się w sumie dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,21 mld zł, z czego dwie trzecie wygasać będzie w przyszłym roku (280 mln zł w styczniu, 50 mln zł we wrześniu i 445 mln zł w grudniu).

Najdłuższa obecnie notowana seria GHE0226 wyceniana jest na 100,1 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst