wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Kredyt Inkaso

msd | 17 lutego 2023
Przez 12 najbliższych miesięcy windykacyjna spółka będzie miała możliwość plasować wśród szerokiego grona inwestorów indywidualnych obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł.

Organizację kolejnego już programu publicznych emisji Kredyt Inkaso powierzyło tym razem Michael/Ström Domowi Maklerskiemu (poprzednio rolę oferującego pełnił NWAI DM). 

Jak na razie, spółka nie ujawnia terminu pierwszej potencjalnej emisji na podstawie nowego programu. 

- Kredyt Inkaso w ciągu ostatnich lat przeszło gruntowną transformację, dzięki której osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i może planować dalszy rozwój, nowe inwestycje i to zarówno w Polsce, jak również w Rumunii i Bułgarii. Nasza strategia, którą już wdrażamy w naszym międzynarodowym zespole, zakłada znaczne zwiększenie skali działania przy zachowaniu wysokiej sprawności operacyjnej oraz rentowności – powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso. – Jednym z elementów tej strategii jest również nowy program emisji obligacji publicznych. W jego ramach inwestorzy indywidulani otrzymają możliwość zakupu obligacji stale rozwijającej się spółki i to w tak perspektywicznej oraz antycyklicznej branży, jaką jest zarządzanie wierzytelnościami. Tym samym będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej formy lokowania kapitału, w obecnym niestabilnym otoczeniu rynkowym – dodała także.

W ramach poprzedniego programu publicznych emisji Kredyt Inkaso pozyskało łącznie 37,7 mln zł w trzech ofertach. W ostatniej z nich, plasowanej w lipcu ubiegłego roku, spółka oferowała czteroletni dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z ubiegłorocznych ofert papiery KIN1025 i KRI0726 (kolejno 4,9 i 4,7 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,65 i 99,95 proc. nominału. Natomiast najdłuższa seria KRI0329 (4,9 pkt proc. marży, ale z zabezpieczeniem i okresową amortyzacją), która podczas zeszłorocznego procesu refinansowania trafiła do inwestorów instytucjonalnych, notowana jest po 94 proc.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje