wtorek, 13 listopada 2018

Newsroom

Kolejna publiczna emisja Bestu na zmienionych warunkach

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 30 stycznia 2018
Tym razem windykacyjna spółka zaoferuje WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży za czteroletnie papiery. Warta 30 mln zł oferta rusza 5 lutego i potrwa do 27 lutego lub zebrania kompletu zapisów.

Zmiana warunków, względem poprzedniej emisji Best, objęła zarówno wysokość kuponu, jak i okres spłaty. W listopadowej emisji Best oferował bowiem 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za obligacje zapadające po czterech latach i trzech kwartałach. Jeszcze wcześniej, w marcu 2017 r., Best proponował natomiast 3,3 pkt proc. marży na pięć lat, a w wartej 60 mln zł dostępna pula została wyczerpana pierwszego dnia.

Po raz ostatni dług z marżą na poziomie 3,5 pkt proc. windykacyjna spółka proponowała inwestorom w kwietniu 2016 r. Podobnie jak teraz, były to papiery czteroletnie.

Bez zmian pozostają z kolei pozostałe warunki emisji. Wciąż są to więc obligacje niezabezpieczone, a emitentowi nie przysługuje opcja wcześniejszej spłaty. Best zobowiązuje się natomiast do utrzymywania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych poniżej 2,5x.

Zapisy na papiery dłużne serii T2 ruszają w najbliższy poniedziałek i mogą potrwać do 16 lutego. Dojść może także do ich skrócenia, gdyby zgłoszony popyt przekroczył wartość oferty. Minimalny zapis ustalono na 100 zł, tyle wynosi bowiem nominalna wartość jednej obligacji. Pierwszego dnia oferty cena emisyjna papierów równa będzie nominałowi, w kolejnych dniach rosnąć będzie ona o 1-2 grosze, odzwierciedlając narosłe odsetki, te bowiem naliczane są już od 5 lutego.

Na obligacje Bestu inwestorzy będą mogli zapisać się w DM PKO BP oraz BM Alior Banku.

Warta 30 mln zł oferta prowadzona będzie w ramach programu emisji do 350 mln zł, dla którego prospekt zatwierdzono w październiku ubiegłego roku. Dotychczas w ramach programu uplasowano jedną emisję, w listopadzie z oferty na 60 mln zł Best pozyskał 55,8 mln zł.

Giełdowy debiut papierów serii T2 zaplanowano na marzec. Aktualnie w obrocie na Catalyst znajduje się 16 starszych emisji windykacyjnej spółki z terminami spłaty od kwietnia tego roku do września 2022 r.

Naszym zdaniem

Kolejne podniesienie marży i skrócenie okresu spłaty są działaniami mającymi zapewnić Bestowi pełne powodzenie oferty, także po to, aby zatrzeć na rynku wspomnienie o niezupełnym uplasowaniu poprzedniej emisji. Czy to wystarczy? Być może spółka nieprzypadkowo znacznie obniżyła też wartość najnowszej oferty. Wszak niepełne zamknięcie emisji, to kwestia mogąca ciążyć nie tylko samemu Bestowi, ale i oferującemu.

W podjęciu decyzji inwestorom nie pomoże na razie ocena kondycji finansowej windykatora, ponieważ od poprzedniej oferty Best nie publikował nowego sprawozdania finansowego. Pochwalił się natomiast rosnącymi spłatami od dłużników (o 32 proc. r/r/), których tempo przyrostu w samym IV kwartale było podobne, jak i w całym 2017 r.

Z podpowiedzią przychodzi natomiast rynek wtórny. A tam, owszem, dochodzi do transakcji na atrakcyjniejszych warunkach, niż tych, które oferuje Best, ale najczęściej wymaga to cierpliwości. Zwykle też są to transakcje zarezerwowane wyłącznie dla najdrobniejszych inwestorów. Tymczasem chcąc zainwestować jednorazowo kwotę powyżej 20-30 tys. zł tylko seria BST0921 ma do zaproponowania lepsze warunki od oferty z rynku pierwotnego. W arkuszu ofert sprzedaży serii BST0921 znajdziemy bowiem papiery za 112,8 tys. zł, które nabyć można od ręki przy 3,5-3,8 pkt proc. realnej marży i terminie wykupu o pięć miesięcy krótszym. Dla lepszego zobrazowania warto dodać jednak, że średni zapis w ostatniej emisji Bestu wyniósł 86 tys. zł (wcześniej było to 114 i 136 tys. zł).

Najnowsza oferta windykatora skrojona jest więc w odpowiedni sposób pod inwestorów dysponujących większym kapitałem. Korzystniejsze warunki na obligacjach zapadających w latach 2021-2022 oferowane przez rynek wtórny pozostają niemal wyłącznie dla wyjadaczy wisienek.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Inwestycje Bestu na hamulcu

  16 października 2018
  Po trzech kwartałach nakłady windykatora na zakup pakietów wierzytelności to skromne 68,6 mln zł wobec 200,2 mln zł przed rokiem. Lepiej idą natomiast spłaty gotówkowe z już posiadanych wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Best z nowym finansowaniem bankowym

  05 października 2018
  Należące do windykatora fundusze wierzytelności zwiększyły kwotę dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wyciek danych w Kredyt Inkaso był albo i nie

  26 września 2018
  Biegły powołany przez sąd na wniosek Bestu stwierdził, że w 2016 r. mogło dojść do wycieku danych z Kredyt Inkaso. Spółka ma na to zupełnie inne spojrzenie, podpierając się przy tym umorzeniem postępowania przez prokuraturę.
  czytaj więcej
 • Best rezygnuje z publicznych emisji obligacji

  13 września 2018
  Windykator zrezygnował z przeprowadzenia kolejnych publicznych ofert w ramach wartego 350 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt 25 października 2017 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje