niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Kolejne obligacje PBG na Catalyst

msd | 20 kwietnia 2017
Budowlana firma wprowadziła do giełdowego obrotu siedem serii obligacji, które zostały objęte przez wierzycieli objętych układem.

Debiutujące obligacje układowe PBG nie są oprocentowane i były obejmowane bez dyskonta. Terminy wykupu długu przypadają zaś od czerwca tego roku do czerwca 2020 r.

Warte nominalnie 84,9 mln zł obligacje zostały opłacone poprzez potrącenie wierzytelności układowych. W tym roku wygasają dwie z siedmiu debiutujących serii – w czerwcu oraz grudniu PBG spłacić musi dług odpowiednio na 7,7 i 4,3 mln zł.

To druga transza obligacji restrukturyzacyjnych PBG, które trafiły na Catalyst. W marcu do obrotu budowlana firma, wobec której w latach 2012-2016 toczyło się postępowanie układowe, wprowadziła do obrotu osiem tego rodzaju serii papierów dłużnych, z czego jedną z nich spłacono jeszcze w marcu.

W pierwszych godzinach handlu nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących w czwartek obligacjach. Do tej pory zresztą nie handlowano też papierami, które trafiły do obrotu w marcu. Po stronie sprzedających na rynek nie trafiła na razie żadna oferta. Kupujący natomiast, zgodnie z wystawionymi ofertami, oczekując rentowności przekraczających w większości 20 proc., a niekiedy i powyżej 30 proc.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje