czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

Kolejne obligacje PBG na Catalyst

msd | 20 kwietnia 2017
Budowlana firma wprowadziła do giełdowego obrotu siedem serii obligacji, które zostały objęte przez wierzycieli objętych układem.

Debiutujące obligacje układowe PBG nie są oprocentowane i były obejmowane bez dyskonta. Terminy wykupu długu przypadają zaś od czerwca tego roku do czerwca 2020 r.

Warte nominalnie 84,9 mln zł obligacje zostały opłacone poprzez potrącenie wierzytelności układowych. W tym roku wygasają dwie z siedmiu debiutujących serii – w czerwcu oraz grudniu PBG spłacić musi dług odpowiednio na 7,7 i 4,3 mln zł.

To druga transza obligacji restrukturyzacyjnych PBG, które trafiły na Catalyst. W marcu do obrotu budowlana firma, wobec której w latach 2012-2016 toczyło się postępowanie układowe, wprowadziła do obrotu osiem tego rodzaju serii papierów dłużnych, z czego jedną z nich spłacono jeszcze w marcu.

W pierwszych godzinach handlu nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących w czwartek obligacjach. Do tej pory zresztą nie handlowano też papierami, które trafiły do obrotu w marcu. Po stronie sprzedających na rynek nie trafiła na razie żadna oferta. Kupujący natomiast, zgodnie z wystawionymi ofertami, oczekując rentowności przekraczających w większości 20 proc., a niekiedy i powyżej 30 proc.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje