niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Kolejne odszkodowanie dla Polnordu

msd | 13 lipca 2020
Tym razem starosta legionowski przyznał deweloperowi 14,7 mln zł odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego kolejnych gruntów na warszawskim Wilanowie.

Najświeższa decyzja starosty legionowskiego, któremu przekazano sprawę Polnordu, dotyczy gruntów o powierzchni 2,5 ha. Razem z decyzją wydaną przed kilkoma dniami na rzecz dewelopera ustalono łącznie 49,5 mln zł odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, Polnord od lat toczy spór w sprawie działek na warszawskim Wilanowie. W 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystne dla spółki wyroki, w których przesądził o istnieniu odpowiedzialności odszkodowawczej Warszawy wobec Polnordu z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania działek o łącznej wielkości 10 ha. Wyroki te utrzymał w mocy także Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargi kasacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji Polnordu o wartości 18 mln zł, którą spółka musi wykupić we wrześniu tego roku. Papiery PND0920 kwotowane są na 99,57/100,2 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst