piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Kolejne rezerwy w Idea Banku

msd | 12 lipca 2019
Tym razem bank zapowiedział utworzenie w sprawozdaniu półrocznym 25,9 mln zł brutto rezerwy na koszty związane z restrukturyzacją działalności.

Zapowiadana rezerwa, na co uwagę zwraca Idea Bank, nie uwzględnia jednak kosztów zapowiadanej redukcji zatrudnienia w kwocie około 9,2 mln zł. Bank zaznacza także, że wysokość rezerw będzie jeszcze przedmiotem weryfikacji przez audytora i może ona jeszcze ulec zmianie.

Publikację półrocznego sprawozdania finansowego Idea Bank zaplanował na 27 września

W I kwartale bank odnotował 81 mln zł skonsolidowanej straty netto. Wynik ten – jak podawano – nie był już obciążony wysokimi rezerwami i odpisami, jak w 2018 r. (1,89 mld zł straty netto), ale z kolei ciążyły na nim koszty odbudowy pozycji płynnościowej po kryzysie z listopada ubiegłego roku.

Zapowiedziane niedawno zwolnienie około połowy pracowników to wstęp do autosanacji Idea Banku, po tym, jak Komisji Nadzoru Finansowego nie zgodziła się na jego fuzję z Getin Noble Bankiem. Docelowo bank zamierza zmniejszyć sumę bilansową o połowę, by wyjść z krytycznej sytuacji kapitałowej (łączny współczynnik kapitałowy grupy to tylko 1,75 proc.). Niezależnie od tego, jeden z funduszu private equity, który rozważa dokapitalizowanie Idea Banku, rozpoczął w nim proces due diligence dwa dni temu. 

Od połowy maja w Idea Banku działa kurator, na którego KNF wybrała Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Idea Bank posiada obecnie około 0,5 mld zł wyemitowanych obligacji podporządkowanych. Na Catalyst notowana jest tylko jedna z jego wielu emisji. Warte 30,4 mln zł papiery IDA0820 wyceniane są na 63 proc. nominału, co oznacza 54,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

 • UOKiK wszczął dwa postępowania wobec Idea Banku

  09 stycznia 2020
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa bank o stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przy oferowaniu ubezpieczeń na życie z UFK i certyfikatów inwestycyjnych funduszy wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Idea Bank spłacił obligacje

  20 listopada 2019
  Bank wykupił wygasające w środę podporządkowane papiery serii E na 12,92 mln zł, wynika z informacji przekazanych przez czytelnika Obligacje.pl, potwierdzonych także w banku.
  czytaj więcej
 • Idea Bank coraz mniejszy, ale niezmiennie bez kapitału

  19 listopada 2019
  Pomimo obniżenia wartości aktywów ważonych ryzykiem, grupie Idea Banku wciąż brakuje ponad 1 mld zł kapitału. W coraz mniejszym portfelu kredytowym udział kredytów zagrożonych przekroczył jedną piątą. Co ciekawe, bank istotnie zredukował zaangażowanie w płynne instrumenty dłużne.
  czytaj więcej
 • Potencjalny inwestor Idea Banku zrezygnował

  29 października 2019
  Po przeprowadzeniu badania due diligence fundusz private equity zdecydował, że nie kupi akcji znajdującego się w ogromnych kłopotach Idea Banku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje