czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Komitet Stabilności Finansowej zapewnia o gotowości do działań

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 15 listopada 2018
Po czwartkowym posiedzeniu, na którym omawiano sytuację Idea Banku i Getin Noble Banku, członkowie Komitetu Stabilności Finansowej zakomunikowali „gotowość do podjęcia niezbędnych działań wspierających stabilność systemu bankowego w ramach swoich kompetencji”.

Tak z pozoru błahy komunikat Komitetu Stabilności Finansowej nie pojawia się na co dzień. Tym razem członkowie KSF, w skład którego wchodzą minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zajmowali się sytuacją banków Leszka Czarneckiego.

Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja finansowa Idea Banku S.A. i Getin Noble Banku S.A. oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego – poinformowano w komunikacie KSF.

System finansowy kraju funkcjonuje stabilnie – podano także.

KSF zapewnił też, że „czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego, na bieżąco monitoruje sytuację banków”. Jednocześnie przypomniał także o gwarancji depozytów do równowartości 100 tys. euro.

We wtorek Gazeta Wyborcza opublikowała stenogram marcowej rozmowy, w którym Marek Chrzanowski, ówczesny przewodniczący KNF, miał składać propozycję korupcyjną Leszkowi Czarneckiemu. Chodziło o zatrudnienie wskazanego prawnika w zamian za przychylność dla Idea Banku i Getin Noble Banku. Ze znajdującej się na stenogramie wypowiedzi Marka Chrzanowskiego dowiedzieć się można, że Zdzisław Sokal, prezes BFG, rzekomo opowiada się za zastosowaniem wobec Getin Noble Banku procedury przymusowej restrukturyzacji.

W czwartek trzeci dzień z rzędu obligacje Getin Noble Banku mocno tanieją. Na Catalyst znajduje się 35 serii długu banku, z czego 34 to papiery podporządkowane, czyli takie, które w przypadku przymusowej restrukturyzacji mogłyby podlegać umorzeniu lub zamianie na kapitał akcyjny.

Najbliższe wykupu podporządkowane obligacje GNB0819 tanieją w czwartek po południu o 7 pkt proc. do 73 proc. nominału, co daje im prawie 51,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej