środa, 13 listopada 2019

Newsroom

Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje dwa inne banki

msd | 11 września 2019
Największy bank spółdzielczy w kraju otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie dwóch mniejszych instytucji z sektora spółdzielczego z łącznymi aktywami około 64 mln zł.

Zgoda wyrażona przez KNF dotyczy połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu oraz Bankiem Spółdzielczym Bytom. 

Połączenie odbywa się za zgodą banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Sam Krakowski BS, który jest notowany na Catalyst, nie informował do tej pory przejęciach wymienionych przez KNF.

Jak wynika za sprawozdań złożonych do KRS, przejmowane banki w Siewierzu i Bytomiu zakończyły ubiegły rok kolejno z 30,1 mln zł oraz 33,6 mln zł aktywów. Wprawdzie ich współczynniki kapitałowe wynosiły odpowiednio 31,58 proc. oraz 24,44 proc., ale oba nie spełniały kryterium minimalnych funduszy własnych na poziomie 5 mln euro, dlatego zobowiązane zostały przez KNF do połączenia z innym silniejszym kapitałowo bankiem spółdzielczym.

Krakowski BS jest największym bankiem w Polsce, do tej pory przyłączył on 25 banków spółdzielczych. Działa ona samodzielnie, poza zrzeszeniami BPS i SGB. Na koniec 2018 r. jego suma bilansowa sięgała 3,03 mld zł.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Krakowskiego BS z terminami spłaty w październiku 2020 r. oraz we wrześniu 2023 r. Rynek stale wycenia je jednak skrajnie odmiennie. Krótsza seria SBK1020 notowana jest po 100 proc. nominału, dłuższa zaś seria SBK0923 wyceniana jest na 85 proc. Oznacza to kolejno 5,6 proc. oraz 9,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje