niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso chce zgody obligatariuszy na zaciągnięcie nowego długu

msd | 25 czerwca 2021
Windykator chce by właściciele wartych 178,5 mln zł papierów KRI0423 pozwolili mu zaciągnąć co najmniej 50 mln zł nowego zadłużenia. Wymagać to też będzie podniesienia obowiązującego limitu wskaźnika zadłużenia.

Podczas zaplanowanego na 2 lipca zgromadzenia obligatariuszy papierów F1 (KRI0423) wierzyciele zdecydują, czy pozwolić spółce na zmianę warunków emisji. Wśród nich Kredyt Inkaso chce na przykład wprowadzenia do WEO definicji „nowego długu”, która miałaby określać nowo zaciągane zobowiązania o wartości co najmniej 50 mln zł na potrzeby sfinansowania – od dawna zapowiadanych – zakupów portfeli wierzytelności.  

Spółka chce też, by w razie zaciągnięcia nowego długu obowiązywały ją poluzowane limity w zakresie wskaźnika dług netto do wyniku EBITDA skorygowanego m.in. o amortyzację portfeli własnych i aktualizacji wartości godziwej nabytych pakietów. Obowiązujący obecnie limit na poziomie 3,5x miałby wzrosnąć do 3,75x, a od kwietnia przyszłego roku wynosiłby on 3,5x wobec pierwotnych 3,25x. 

Do zmienionych warunków emisji trafić miałby też na przykład limit kosztów długu Kredyt Inkaso określony na poziomie 8 proc. rocznie plus powiększone o stopę IRS (kalkulowaną dla terminu spłaty zadłużenia).

Dla Kredyt Inkaso będzie to już kolejna próba zmiany warunków emisji papierów KRI0423. By zwiększyć swoje szanse, spółka proponuje obligatariuszom 0,25 proc. jednorazowej premii, pod warunkiem, że ci zgodzą się na poluzowanie kowenantu dług netto/EBITDA skorygowana. 

„Kupowanie” głosów obligatariuszy poszło jednak znacznie dalej – w osobnym komunikacie Kredyt Inkaso zaprosiło bowiem wierzycieli do kontaktu w sprawie zawarcia umowy na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia. Warunkiem jest uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy i głosowanie po myśli spółki.

„(…) Emitent wzywa i zaprasza wszystkich obligatariuszy obligacji, którzy zamierzają uczestniczyć w obradach zgromadzenia obligatariuszy i podjęli decyzję o zagłosowaniu za uchwałami do kontaktu z emitentem w celu podpisania umowy” – podano w nietypowym komunikacie.

Spółka nie ujawnia oferowanego obligatariuszom wynagrodzenia. Jak natomiast zaznacza, projekt umowy nie podlega negocjacjom.

Obligacje KRI0423 wyceniane są na 89 proc. wartości nominalnej. 

Na Catalyst notowane są także trzy starsze serie papierów windykatora, w tym dwie pochodzące z ofert publicznych adresowanych do inwestorów indywidualnych. Najbliższe spłaty obligacje KRI1221 wyceniane są na 98 proc.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst