czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Kredyt Inkaso podnosi marżę w nowej emisji

msd | 13 lipca 2018
Windykator zapowiada prywatną ofertę obligacji, z której chce pozyskać do 50 mln zł oferując inwestorom WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. za papiery czteroletnie.

Dotychczas prywatne oferty Kredyt Inkaso kierował głównie do inwestorów instytucjonalnych. Ostatnim razem proponował im jednak 3,5 pkt proc. marży. I choć były to papiery trzyletnie, to wzrost marży o 0,8 pkt proc. tylko częściowo uzasadnić można dłuższym okresem spłaty. Natomiast czteroletnie obligacje spółka oferowała niedawno w emisji publicznej. Marżę ustalono wówczas na 3,7 pkt proc.

Wyraźny wzrost kuponu wiązać można naturalnie z nastrojami na całym rynku po aferze GetBacku. Ale nie tylko. Uzasadnienia można się też doszukiwać w sprawozdaniu Kredyt Inkaso, które w zakończonym 31 marca IV kwartale roku obrotowego 2017/2018 miało stratę operacyjną i netto. Szerzej na ten temat pisaliśmy w czwartek.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym dwie pochodzące z programu publicznych emisji. Najbliższy wykup czeka spółkę w październiku (69 mln zł). Windykator do listopada będzie mógł też prowadzić publiczne oferty papierów dłużnych w ramach wartego 300 mln zł programu, z którego pozyskał do tej pory 44,3 mln zł. Rynkowe nastroje bynajmniej nie sprzyjają nowym emisjom. Spółka, jak informuje, obserwuje jednak rynek i przy sprzyjających warunkach rozważy kolejne oferty publiczne.

Najkrótsze papiery KRI1018 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Dwie najdłuższe i niemal jedyne serie, na których częściej dochodzi od transakcji, to papiery z ofert publicznych. Rynek wycenia papiery KRI1221 i KRI0322 odpowiednio na 95,5 proc. oraz 97 proc. nominału, co przekłada się na 6,7 proc. oraz 6,3 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso skupiło własne obligacje

  11 października 2018
  Windykacyjna spółka nabyła na rynku wtórnym część wyemitowanych w marcu ubiegłego roku papierów dłużnych serii C1. Transakcję zawarto poniżej nominału.
  czytaj więcej
 • Wyciek danych w Kredyt Inkaso był albo i nie

  26 września 2018
  Biegły powołany przez sąd na wniosek Bestu stwierdził, że w 2016 r. mogło dojść do wycieku danych z Kredyt Inkaso. Spółka ma na to zupełnie inne spojrzenie, podpierając się przy tym umorzeniem postępowania przez prokuraturę.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Kredyt Inkaso

  30 sierpnia 2018
  Windykacyjna grupa zanotowała 17,9 mln zł zysku netto w minionym kwartale wobec 5,6 mln zł przed rokiem. Duża w tym zasługa aktualizacji wartości wierzytelności oraz korzystnych różnic kursowych. Dług netto ponownie się zwiększył, na tyle, że istotnie wzrosło ryzyko podniesienia marży dla niektórych serii obligacji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Łowcy okazji na Catalyst mają swoje pięć minut

  24 sierpnia 2018
  Od momentu wybuchu afery GetBacku inwestorom indywidualnym niewiele potrzeba by podjąć decyzję o wyprzedaży posiadanych w portfelu obligacji korporacyjnych. Najnowszy przykład to papiery Kredyt Inkaso.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje