piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

msd | 02 lipca 2020
W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.

Nowe obligacje serii AJ, za które windykator zapłaci WIBOR 12M plus 4,9 pkt proc. marży, objął należący do spółki fundusz wierzytelności Kredyt Inkaso I NSFIZ, wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Kredyt Inkaso. Jak wskazano, celem emisji jest przeznaczenie uzyskanych środków na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej windykacyjnej grupy.

Tymczasem z wcześniejszego komunikatu Kredyt Inkaso można wywnioskować, że emisja obligacji nie przyniosła spółce bezpośrednich wpływów. Emisja dla KI I NSFIZ stanowić miała bowiem zapłatę dla funduszu za wierzytelności, które sprzedał on wcześniej spółce.

W poprzednich miesiącach KI I NSFIZ sprzedał windykatorowi za 30,3 mln zł wierzytelności o nominale 537,3 mln zł, w których skład wchodzą pakiety od PKO BP oraz ING Banku, nabyte jeszcze w 2010 i 2013 r. 

„Nabyte wierzytelności są niezbędne spółce do zrealizowania zobowiązań względem obligatariuszy obligacji serii F1 tj. ustanowienia wymaganych zabezpieczeń określonych szczegółowo w warunkach emisji obligacji serii F1 wyemitowanych przez spółkę.” – wyjaśnia Kredyt Inkaso.

Papiery serii F1 to warta 210 mln zł emisja refinansująca zadłużenie windykatora, uplasowana w kwietniu 2019 r., która będzie wygasać w latach 2021-2023. Aktualnie na Catalyst papiery te kwotowane są na 70/75 proc. nominału (bid/ask).

W giełdowym obrocie znajduje się łącznie pięć serii obligacji windykatora. Najbliższa wykupu seria KRI1020 o wartości 4,8 mln zł kwotowana jest na 98/98,94 proc.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje