piątek, 22 stycznia 2021

Newsroom

Krociowe zyski na obligacjach Columbusa

msd | 08 stycznia 2021
Jeden z kluczowych inwestorów Columbus Energy zgłosił spółce żądanie zamiany wartych 3,85 mln obligacji na 2,04 mln nowych akcji, których aktualna wartość rynkowa sięgałaby około 120 mln zł.

Piotr Kurczewski, akcjonariusz i członek rady nadzorczej Columbusa, chce zamiany wyemitowanych w 2019 r. obligacji serii E na nowe akcje spółki. Posiadane przez niego papiery dłużne o wartości 3,85 mln zł uprawniają do konwersji na prawie 2,04 mln nowych akcji po cenie emisyjnej równej 1,89 zł za sztukę. Mniej więcej po tyle bowiem w lutym 2019 r. wyceniane były akcje Columbusa. Dziś to już jednak okolice 60 zł.

Cała emisja uplasowanych w lutym 2019 r. obligacji serii E warta jest 7,555 mln zł. Na rynku pierwotnym papiery objęło 32 inwestorów (w tym 31 os. fizycznych), którzy na przełomie lutego i marca tego roku będą mieli prawo zgłosić spółce żądanie zamiany długu na nowe akcje (termin wykupu obligacji przypada na sierpień).

Obligacje zamienne Columbusa nie trafiły do obrotu na Catalyst, choć uplasowano je właśnie na potrzeby zrefinansowania starszych giełdowych papierów. Pomimo możliwości konwersji długu, jego oprocentowanie ustalono na stałe 9 proc. rocznie.

Niedawno spółka zależna Columbusa wyemitowała warte 75 mln zł zielone obligacje w ramach programu do 500 mln zł. Sam Columbus przyjął zaś program emisji do 200 mln zł.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje