wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

Kruk planuje nową emisję publiczną

ems | 27 stycznia 2021
Przedmiotem oferty będą papiery warte 20 mln zł oprocentowane na 4,2 proc. (oprocentowanie stałe). To o 0,6 pkt proc. mniej niż we wrześniu.

W porównaniu do wrześniowej emisji mniejsza jest także wartość oferty (we wrześniu było to 25 mln zł).  W komunikacie bieżącym nie podano terminu wykupu nowych obligacji, ale można przyjąć, że będą to papiery pięcioletnie, ponieważ zwykle taki termin wykupu Kruk proponuje inwestorom indywidualnym w swoich emisjach.

W komunikacie nie podano także informacji o terminach przyjmowania zapisów. We wrześniu dzień publikacji komunikatu bieżącego zapowiadającego przeprowadzenie emisji przypadł na sześć dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Kierując się tą analogią możemy przyjąć, że rozpoczęcie zapisów planowane jest na początek przyszłego tygodnia.

We wrześniu zapisy przyjmowało konsorcjum złożone z BDM, DM BOŚ, Ipopemy Securities, Noble Securities i Michael/Ström DM.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro, o łącznej wartości prawie 1,305 mld zł. Wrześniowa emisja wyceniana jest na 4,3 proc. brutto i 3,4 proc. netto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje