wtorek, 26 maja 2020

Newsroom

Kruk wypuścił obligacje na 50 mln zł

msd | 01 lipca 2019
Nowy sześcioletni dług windykacyjnej spółki oprocentowany jest na WIBOR 3M plus 4,0 pkt proc. marży. Emisja została przeprowadzona w trybie niepublicznym.

Uplasowane obligacje serii AH1 warte są 50 mln zł wobec początkowo planowanych 35 mln zł. Spółka zdecydowała się na podniesienie wartości emisji.

Sam jest zaś taki sam, jak w poprzedniej prywatnej emisji sześcioletnich papierów, którą zamknięto pod koniec marca. Warte 115 mln zł papiery obejmowali wówczas inwestorzy instytucjonalni. 

W giełdowym obrocie znajduje się 21 serii papierów dłużnych Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery – KRU0325 – rynek wycenia z 5,27 proc. rentowności. Trzy krótsze emisje z terminami spłaty w latach 2023-2024 notowane są w okolicach 5,0 proc. rentowności.

Aktualnie w KNF na zatwierdzenie czeka prospekt emisyjny Kruka dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 700 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje