poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Kruk z kolejnym rekordem odzysków z wierzytelności

msd | 10 lipca 2019
Windykator otrzymał 447 mln zł spłat od dłużników w II kwartale wobec 427 mln zł kwartał wcześniej i 401 mln zł przed rokiem. Wyraźnie obniżył natomiast nakłady inwestycyjne.

Po sześciu miesiącach tego roku Kruk odzyskał łącznie 874 mln zł od dłużników, czyli o 15 proc. więcej niż przed rokiem. Nakłady na nowe wierzytelności spadły w tym czasie o 24 proc. r/r do 309 mln zł, w tym szczególnie obniżyły się one w II kwartale.

Wartość inwestycji w minionym kwartale Kruk podliczył na 129 mln zł wobec 179 mln zł kwartał wcześniej i 282 mln zł przed rokiem. Tym razem Kruk nabył jednak wierzytelności warte nominalnie 1,9 mld zł, co znaczy, że płacił za średnio 6,8 proc. nominału wobec 12,9-17,3 proc. w czterech poprzednich kwartałach.

Opublikowane przez Kruka nakłady na wierzytelności nie uwzględniają innej inwestycji zrealizowanej w II kwartale – zakupu firmy pożyczkowej Wonga za 97,1 mln zł. Tak czy inaczej, przy 309 mln zł łącznych nakładów na wierzytelności w I półroczu Kruk był raczej daleko od zrealizowania całorocznych planów w tym względzie. Pozwala to sądzić, że II połowa roku będzie znacznie bardziej intensywna, tak samo, jak i wyższe będą potrzeby finansowe Kruka, być może także w zakresie emisji obligacji (KNF zatwierdziła spółce niedawno prospekt dla programu emisji do 0,7 mld zł).

W 2018 r. Kruk zainwestował prawie 1,4 mld zł, a ten rok – według zapowiedzi przedstawicieli spółki – może skończyć się nieznacznie niższymi nakładami na wierzytelności.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii papierów dłużnych Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery – KRU0325 – rynek wyceniał z 5,27 proc. rentowności brutto w ostatniej transakcji. Trzy krótsze emisje z terminami spłaty w latach 2023-2024 notowane są w okolicach 5,0 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje