sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

msd | 04 października 2023
W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.

W ramach adresowanego do inwestorów instytucjonalnych bezprospektowego programu Kruk zamierza uplasować niezabezpieczone papiery o wartości do 450 mln zł. A ponieważ spółka jest już po ustaleniu warunków emisji, można zakładać, że kluczowe rozmowy z inwestorami ma za sobą i czeka na opłacenie samej emisji.

Według komunikatu Kruka, emisja zostanie przeprowadzona do 31 grudnia. Prawdopodobnie nastąpi do jednak znacznie szybciej (poprzednie bezprospektowe emisje zamykano po kilku, kilkunastu dniach od upublicznienia pierwszych informacji na ich temat).

Swoje poprzednie oferty dla inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku Kruk zamykał w styczniu tego roku oraz lutym ubiegłego roku. Ostatnim razem spółka pozyskała 120 mln zł z sześcioletniego długu oprocentowanego na WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży (w zbliżonym czasie inwestorom indywidualnym proponował 4 pkt proc. marży, ale za papiery pięcioletnie). Kolejną emisję dla instytucji Kruk przeprowadził już na rynkach nordyckich, pozyskując 150 mln euro z sześcioletnich papierów oprocentowanych na EURIBOR 3M plus 6,5 pkt proc. marży.

W miniony wtorek Kruk zamknął czwartą w tym roku emisję obligacji detalicznych, która przyniosła mu 90 mln zł, ale przy niższym popycie niż we wcześniejszych mniejszych ofertach. 

Na Catalyst notowanych jest 20 serii długu Kruka. Pochodzące z ostatnich ofert detalicznych papiery, od których windykator płaci 4 pkt proc. marży, wyceniane są w okolicach nominału. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst