piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Kruk zapowiada skup własnych obligacji

msd | 02 kwietnia 2020
Windykacyjna spółka zamierza przeznaczyć do 25 mln zł na skup własnych papierów dłużnych, które w ostatnich tygodniach przeceniono do tego stopnia, że rentowności wybranych serii wzrosły do 15-19 proc.

Zapowiedzianym przez Kruka skupem zostaną objęte notowane na Catalyst złotowe obligacje spółki, aczkolwiek transakcje będą mogły być zawierane w obrocie giełdowym lub poza nim. Na prowadzenie skupu windykator daje sobie czas do 30 września, zaś przeznaczony na ten cel budżet maksymalnie 25 mln zł. Skupione obligacje Kruk zamierza umorzyć.

Cytowany w komunikacie prasowym Piotr Krupa, prezes Kruka, zapewnia, że spółka przeszła na pracę zdalną na każdym z rynków i zabezpieczyła ciągłość procesów biznesowych. Jak podkreśla, sytuacja płynnościowa spółki jest dobra, zaś ograniczenie inwestycji w nowe portfele ma pomóc w uzyskaniu dodatkowych wolnych środków.

- Jednocześnie analizujemy sytuację na rynku obligacji.  Istotnie wzrosły obroty na naszych obligacjach, a ich cena spadła poniżej nominału. Zakładam więc, że są inwestorzy, którzy w tym trudnym okresie szukają sposobów na wzmocnienie swojej płynności finansowej. To nie jest dobra sytuacja dla aktywnego emitenta obligacji, jakim jest Kruk. Przy obecnej sytuacji płynnościowej grupy, postanowiliśmy przeznaczyć na skup obligacji własnych pewną ograniczoną pulę środków i reagować jeśli notowania naszych obligacji znajdą się istotnie poniżej nominału  – powiedział Piotr Krupa.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,375 mld zł, w tym dwie w euro (łącznie 40 mln euro). Najwyższe rentowności wśród złotowego długu Kruka zaobserwować można na kilkunastomiesięcznych seriach KRU0521 i KR10621 – odpowiednio 19,49 oraz 18,98 proc. brutto.

Dwa tygodnie temu Kruk odstąpił od przeprowadzenia publicznej emisji obligacji na 30 mln zł. Od tego czasu spadki na niektórych seriach długu windykatora tylko się pogłębiły. Obligatariuszy bynajmniej nie uspokoiły zapewnienia prezesa, że spółce wystarczy realizacja 36-37 proc. zaplanowanego cash flow, aby mogła spłacić całość swojego zadłużenia.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje