sobota, 31 października 2020

Newsroom

Kruk zredukował zapisy o 61 proc.

msd | 25 września 2020
W wartej 25 mln zł publicznej prospektowej ofercie obligacji windykatora 898 inwestorów złożyło zapisy o łącznej wartości 64,77 mln zł.

Wart 64,77 mln zł popyt pochodził od 898 inwestorów, którzy złożyli 1083 zapisów. Po proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 61,4 proc., nowe papiery Kruka trafiły do 890 inwestorów.

- Cieszy nas, że popyt na nasze obligacje wśród inwestorów indywidualnych, dla których dedykowana była ta emisja, okazał się tak wysoki. (…) Wynik ten potwierdza zdolność Kruka do pozyskiwania finansowania w tej formule, pomimo trudnego otoczenia gospodarczego wynikającego z trwającej pandemii COVID-19 – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Windykator proponował stałe 4,8 proc. odsetek za pięcioletnie niezabezpieczone obligacje serii AK1. 

Warta 25 mln zł emisja była pierwszą, przeprowadzoną przez Kruka w ramach programu do 750 mln zł, dla którego prospekt został zatwierdzony przez KNF w ubiegłym miesiącu. Już teraz spółka zapowiada możliwość przeprowadzenia kolejnych emisji.

Wzrost podaży portfeli wierzytelności, oczekiwany przez nas na koniec 2020 i w 2021, będzie argumentem za kolejnymi emisjami obligacji przez Kruka – powiedział szef Kruka.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro, o łącznej wartości prawie 1,36 mld zł.

Najbliższe spłaty papiery KRU1220 kwotowane są na 99,94/100,09 proc. nominału (bid/ask). Natomiast najdłuższe serie z termiami spłaty w latach 2024-2025 wyceniano w ostatnich transakcjach przy 3,8-4,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje