niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Kupujący żąda od Famuru zwrotu 28,8 mln euro

msd | 17 czerwca 2021
Spółka Polskie Maszyny Group domaga się od Famuru zwrotu pobranych zaliczek oraz zapłaty kary umownej za kontrakt dostawy maszyn górniczych do kopalni węgla koksującego w Rosji.

Famur został wezwany przez kupującego do zwrotu 24,5 mln euro zaliczek oraz zapłaty 4,3 mln euro kary umownej. Jako powód wystosowanego wezwania spółka Polskie Maszyny Group miała wskazać na brak dostarczenia certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonego produktu z odpowiednimi wymogami.

„(…) Sprzęt został w całości dostarczony kupującemu zgodnie z warunkami umowy i harmonogramem oraz zamontowany na kopalni u klienta rosyjskiego. Z powodu okoliczności niezależnych od emitenta, tj. zmian w procedurze wydawania certyfikatów, które jednostka certyfikująca musi stosować z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 - o których to zmianach kupujący został poinformowany przez dostawcę - nie została jeszcze dostarczona część z wymaganych przy dostawie certyfikatów zgodności zgodnie z wymaganiami "TR TS" dla seryjnej produkcji wyrobu” – wyjaśnił Famur.

Jak podkreśla spółka, nie zgadza się ona z wezwaniem kupującego i zamierza podejmować „wszelkie kroki prawne celem zabezpieczenia swoich interesów i skutecznego zakwestionowania roszczeń kupującego”. Tak czy inaczej, Famur miał też rozpocząć negocjacje, by rozwiązać sporne kwestie w sposób polubowny.

Na koniec I kwartału grupa Famur miała 961 mln zł gotówki, która ponad dwukrotnie przewyższała wartość długu odsetkowego. Część tej nadpłynności ma trafić na zapowiadaną niedawno transformację Famuru z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego w holding inwestujący w zieloną energię. 

Wygasające w połowie 2024 r. obligacje Famuru o wartości 200 mln zł sprzedający kwotuje na 100,9 proc., co oznacza 2,46 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Famur S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje