niedziela, 24 stycznia 2021

Newsroom

Kurator Idea Banku ponownie sprzeciwił się transakcji sprzedaży aktywów

msd | 18 września 2020
Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł sprzeciw do uchwał zarządu Idea Banku o sprzedaży akcji spółki Idea Money podmiotom kontrolowanym przez Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza banku.

To już drugi raz, jak pełniący rolę kuratora BFG wniósł sprzeciw do transakcji sprzedaży akcji Idea Money na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz LC Corp B.V. Według Funduszu, transakcja nie służy poprawie sytuacji banku, wynika z komunikatu przekazanego przez Ideę.

Wyrażone przez BFG wątpliwości, co do korzyści płynących z transakcji zawierają między innymi uwagę dotyczącą braku zdolności Idea Money do spłaty obligacji wobec Idea Banku. Fundusz zwrócił także uwagę, że zmieniony harmonogram spłaty obligacji nie uwzględnia zobowiązania podatkowego Idea Money na ponad 150 mln zł, o którym informowano w sierpniu.

Tymczasem sam Idea Bank nie zgadza się zastrzeżeniami BFG i zarzuca Funduszowi, że ten dokonał analizy skutków transakcji w sposób niepoprawny.

„W ocenie emitenta zastrzeżenia odwołują się jedynie do cząstkowych i wybranych aspektów transakcji i nie obejmują całościowej analizy ekonomicznej i wszechstronnego oszacowania różnych skutków braku tych transakcji dla emitenta. Zdaniem emitenta jest to podejście niepoprawne metodologicznie i w konsekwencji merytorycznie fałszywe” – poinformował Idea Bank.

Bank zapowiedział także prowadzenie dalszej polemiki z zastrzeżeniami BFG w postępowaniu sądowym, wszczętym poprzez złożenie przez Fundusz sprzeciwów do transakcji.

Na początku września Idea Bank skierował do KNF wniosek o odwołanie BFG z funkcji kuratora, o czym bank poinformował w komunikacie giełdowym. Działanie banku spotkało się z ostrą krytyką ze strony BFG, jak i KNF, które przypomniały bankowi, iż źródłem jego kłopotów leży między innymi w agresywnym modelu biznesowym z przeszłości. Obie instytucje przyznały też, że zasypanie gigantycznej dziury kapitałowej Idea Banku powinno nastąpić poprzez realny przepływ pieniędzy, zamiast jednorazowych transakcji z podmiotami powiązanymi z Leszkiem Czarneckim.

Na koniec marca grupie Idea Banku brakowało około miliard złotych kapitału, a jej współczynnik kapitału Tier 1 był na granicy zera (0,06 proc.). 

W ostatnich dwóch miesiącach Idea Bank wykupił 11 serii podporządkowanych obligacji o łącznej wartości 194 mln zł. Przed nim do końca tego roku jeszcze trzy spłaty na ponad 82 mln zł.

W piątek RMF FM poinformował, że prokuratura chce aresztowania Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza Idea Banku i Getin Noble Banku. Wniosek o areszt związany jest z aferą GetBacku. 

Na wieść o działaniach prokuratury w piątek po południu akcje Idea Banku i GNB taniały nawet o 17,1 proc. oraz 12,4 proc. Tanieje też 12 z 23 notowanych na Catalyst serii podporządkowanego długu GNB (obligacje Idea Banku nie są notowane). Obroty pozostają jednak niskie, ponieważ brakuje chętnych do kupna. Dość wspomnieć, że najwyższe oferty sprzedaży wyceniają niektóre papiery GNB na 50 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje