czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Leszek Czarnecki pozostał w radzie Getin Noble Banku - aktualizacja

msd | 30 października 2020
Wbrew oczekiwaniom Komisji Nadzoru Finansowego, NWZ GNB nie odwołało głównego akcjonariusza banku ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej. Podobnie potoczyły się losy walnego zgromadzenia siostrzanego Idea Banku, gdzie głosowano identyczny wniosek KNF.

Treść zaktualizowana o stanowisko KNF. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Ponad miesiąc temu KNF wszczęła postępowanie administracyjne o zawieszenie Leszka Czarneckiego w czynnościach członka rady nadzorczej GNB i Idea Banku. Równocześnie nadzorca skierował do walnych zgromadzeń obu banków wniosek o odwołanie głównego akcjonariusza ze składu rady.

W opublikowanym w piątek rano komunikacie nadzorca przyznał, że  po decyzjach NWZ obu banków ma związane ręce.

"(...) przepisy obowiązującego prawa nie przyznają Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień umożliwiających odwołanie członka rady nadzorczej banku w przypadku, kiedy przestał on spełniać wymogi w zakresie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Zawieszenie członka rady nadzorczej na mocy decyzji Komisji możliwe jest w takim przypadku tylko do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie banku uchwały w sprawie wniosku Komisji o jego odwołanie. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA zamykają więc Komisji możliwość zawieszenia członka rady nadzorczej." - poinformowała KNF.

Stanowisko nadzorcy ma być podyktowane działaniami prokuratury, która zdecydowała się na postawienie Leszkowi Czarneckiemu zarzutów związanych z aferą GetBacku. KNF uznała bowiem, że w takiej sytuacji główny akcjonariusz obu banków nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków jako przewodniczący ich rad nadzorczych.

W połowie października sąd zdecydował się na odroczenie rozpoznania wniosku o areszt Leszka Czarneckiego o miesiąc, do 16 listopada. Ewentualna zgoda na areszt miałaby umożliwić wystawienie listu gończego, gdyż biznesmen ma przebywać za granicą.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku, po tym jak najbliższe wykupu papiery GNB1120 (9 listopada) zostały już wycofane z obrotu. Kolejne do spłaty serie GNO1120 i GNB1220 wyceniane są na 99,3 oraz 99,0 proc. nominału. Natomiast serie wygasające między lutym a kwietniem przyszłego roku notowane są w okolicach 93-95 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst