sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Lipcowa emisja Develii trafiła na Catalyst

msd | 10 sierpnia 2023
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezapieczone papiery dłużne, w przypadku których udało mu się obniżyć marżę do 3,58 pkt proc.

Debiutujące obligacje DVL0726 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,58 pkt proc. marży, której wysokość jest o 0,52 pkt proc. niższa od tej, jaką Develia proponowała inwestorom indywidualnym w grudniu ubiegłego roku oraz inwestorom instytucjonalnym w marcu tego roku. Podobnie jak wcześniej, bazowa wysokość marży może jednak wzrosnąć o 1 lub 2 pkt proc., jeśli wskaźnik długu netto do kapitałów własnych przekroczy odpowiednio 1x lub 1,2x. Przy czym, w tym drugim przypadku, wiązałoby się to też z naruszeniem warunków emisji (innym takim przypadkiem jest np. spadek kapitałów własnych poniżej 0,3x aktywów).

Zgodnie z warunkami emisji, spółka będzie miała prawo do przedterminowego wykupu obligacji w lipcu 2025 r. lub styczniu 2026 r., za co zobowiązana byłaby wypłacić odpowiednio 1 proc. lub 0,8 proc. premii.

Na rynku pierwotnym warte 100 mln zł papiery adresowano do inwestorów instytucjonalnych i ostatecznie trafiły do 38 podmiotów. Obligacje uplasowano w ramach wartego do 600 mln zł programu, w ramach którego istnieje obecnie pięć serii długu Develii o łącznej wartości 562,1 mln zł. Niezależnie od tego, spółka ma też program publicznych emisji do 150 mln zł, z którego na razie pozyskała tylko 15,4 mln zł. Z ewentualną kolejną ofertą do inwestorów indywidualnych Develia musiałaby się jednak spieszyć, ponieważ aktualny prospekt wygaśnie pod koniec października.

W czwartek do godz. 9:40 nie handlowano debiutującymi obligacjami DVL0726, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna i sprzedaży. Pochodzące z poprzedniej emisji dla instytucji papiery DVL0326, które plasowano przy 4,1 pkt proc. marży, kwotowane są na 102,5/104,0 proc. nominału (bid/ask). Ale już detaliczna seria DVL1225 o analogicznych warunkach kwotowana jest znacznie niżej, bo na 100,5/101,39 proc.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst