sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Listopadowa emisja Kredyt Inkaso debiutuje na Catalyst

msd | 08 grudnia 2023
W pierwszych niewielkich transakcjach papiery windykatora zostały wycenione po wartościach z rynku pierwotnego – 99,2 i 99,0 proc. nominału.

Za pochodzące z publicznej oferty niezabezpieczone pięcioletnie obligacje Kredyt Inkaso zobowiązało się płacić 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, co odpowiada także warunkom z wcześniejszych tegorocznych emisji na podstawie prospektu.

Na rynku pierwotnym podczas wartej do 15 mln zł oferty inwestorzy zgłosili popyt na papiery o wartości nominalnej 23,5 mln zł. Po 36-proc. redukcji ostatecznie trafiły one do 542 z 581 osób, które złożyło zapisy.

Podczas trwającej w dniach 7-20 listopada subskrypcji inwestorzy mogli obejmować obligacje Kredyt Inkaso kolejno po 99,0 i 99,2 proc. nominału. I tak też wyceniano je w pierwszych niewielkich piątkowych transakcjach (do godz. 10 właściciela zmieniły 22 obligacje, każda o wartości nominalnej 1 tys. zł).

Od początku roku Kredyt Inkaso uplasowało cztery emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 85,7 mln zł, w tym trzy z nich adresowane były do inwestorów indywidualnych na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. W każdej z tegorocznych ofert windykator proponował czteroletni niezabezpieczony dług z 5-proc. marżą (w przypadku emisji bezprospektowej doliczana jest ona jednak do sześciomiesięcznego WIBOR-u).

Aktualny prospekt emisyjny Kredyt Inkaso traci ważność w połowie lutego. Do tego czasu spółka może przeprowadzić na jego podstawie oferty o wartości do 52 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii długu windykacyjnej spółki. Pochodzące z wcześniejszych tegorocznych emisji publicznych obligacje KRI0427 oraz KRI0727 kwotowane są przez sprzedających po 99,89 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso chce emitować w euro

  29 lutego 2024
  W ślad za mocno zwiększonymi inwestycjami wskaźniki zadłużenia windykatora znalazły się najwyżej od dwóch lat, co przekłada się także na rosnące koszty odsetkowe. Kredyt Inkaso myśl jednak nie tylko o cięciu obligacyjnych marż, ale także o osiągnięciu naturalnego zabezpieczenia walutowego poprzez emisję długu w euro.
  czytaj więcej
 • Styczniowa emisja Kredyt Inkaso drożeje na debiucie

  13 lutego 2024
  W pierwszych godzinach giełdowego handlu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych obligacje KRI0228 wyceniane są pomiędzy 100,5 a 100,9 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisja goni emisję

  09 lutego 2024
  Dziesięć publicznych ofert obligacji przedsiębiorstw w zaledwie sześć tygodni, kilkudziesięcioprocentowe redukcje na porządku dziennym i zapowiedź utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Sytuacja na rynku detalicznych korporatów wygląda nad wyraz sprzyjająco.
  czytaj więcej
 • Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso zredukowane o 72 proc.

  07 lutego 2024
  W obliczonej do 20 mln zł ofercie inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o łącznej wartości nominalnej 71,05 mln zł, co dla windykacyjnej spółki jest sytuacją wcześniej niespotykaną.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst