niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Lokum Deweloper skupił własne obligacje o wartości 21,1 mln zł

msd | 12 stycznia 2023
Wrocławska spółka nie przestaje redukować obligacyjnego zadłużenia do wykupu w tym roku. W wyniku kolejnego skupu zmniejszy je do 37,6 mln zł.

Deweloper nabył własne papiery LKD0623 o wartości nominalnej 8,4 mln zł, a także serię LKD1023 za 12,7 mln zł. Podobnie jak wcześniej, do transakcji doszło w obrocie pozagiełdowym, a cena nie została ujawniona.

Od listopada Lokum Deweloper skupił własne obligacje o łącznej wartości 62,4 mln zł, zmniejszając w ten sposób wartość wygasającego w kolejnych miesiącach zadłużenia do 37,6 mln zł (28,3 mln zł w czerwcu i 9,3 mln zł w październiku).

Na Catalyst papiery LKD0623 i LKD1023 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,49 i 100 proc. wartości nominalnej. W przypadku dłuższych serii LKD0924 i LKD0425 jest to już jednak odpowiednio 95,69 i 92 proc. 

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst