niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

LPP miało wstępnie 70 mln zł EBIT w I kwartale 2021/22

msd | 04 maja 2021
W zakończonym 30 kwietnia I kwartale roku obrotowego 2021/22 obroty odzieżowej grupy wzrosły o 95 proc. r/r do 2,3 mld zł, wynika ze wstępnych danych.

Przy 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, w tym 0,9 mld zł w segmencie e-commerce, grupa LPP wypracowała 1,28 mld zł zysku brutto ze sprzedaży wobec 0,57 mld zł rok wcześniej. Marża brutto sięgnęła zatem 55,7 proc. w stosunku do 48,2 proc. przed rokiem.

Przy rosnącym o 125 proc. r/r zysku ze sprzedaży koszty operacyjne grupy zwiększyły się o 46 proc. r/r do 1,19 mld zł. Grupa wykazała 70 mln zł zysku operacyjnego w I kwartale obrotowym wobec 261 mln zł straty przed rokiem.

Na koniec kwietnia powierzchnia handlowa grupy LPP wynosiła 1,53 mln mkw. i była o 24 proc. wyższa niż przed rokiem.

Niecały tydzień wcześniej LPP opublikowało sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/21, który zakończyło z 7,85 mld zł przychodów (spadek o 14,9 proc. r/r) i 153 mln zł zysku operacyjnego (879,2 mln zł rok wcześniej). Na poziomie wyniku netto grupa miała jednak 190,1 mln zł straty wobec 486 mln zł zysku rok wcześniej.

Na stycznia, który kończył ubiegły rok obrotowy, odzieżowa grupa miała 1,28 mld zł środków pieniężnych i dodatkowe 0,95 mld zł w funduszach pieniężnych oraz depozytach i kaucjach. Grupa nadal nie miała długu netto, tj. gotówka przekraczała poziom zobowiązań odsetkowych (bez leasingu).

Notowane na Catalyst obligacje LPP o wartości 300 mln zł i terminie wykupu w grudniu 2024 r. kwotowane są na 99/100,39 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o LPP S.A.

 • LPP liczy na utrzymanie gotówki netto po wypłacie dywidendy

  24 czerwca 2021
  Odzieżowa grupa zanotowała 0,4 mld zł przepływów operacyjnych w I kwartale roku 2021/22 i nadal utrzymywała ponad 1,2 mld zł gotówki oraz 0,4 mld zł środków w jednostkach funduszy inwestycyjnych. LPP powróciło do rentowności na poziomie zysku netto i jest zadowolone z sprzedaży w maju i czerwcu.
  czytaj więcej
 • LPP chce wypłacić 833,6 mln zł dywidendy

  25 maja 2021
  Zarząd odzieżowej spółki proponuje wypłatę 450 zł dywidendy na akcję. Miałaby ona trafić do akcjonariuszy w dwóch równych ratach – 20 lipca i 6 października.
  czytaj więcej
 • LPP z lepszą oceną perspektywy ratingu

  12 maja 2021
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. z negatywnej na stabilną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB-.
  czytaj więcej
 • LPP nadal z gotówką netto i ucieka przed ujemnym oprocentowaniem w bankach

  29 kwietnia 2021
  W zakończonym 31 stycznia IV kwartale roku obrotowego 2020/21 obroty odzieżowej grupy spadły o 23,1 proc. r/r. Pomimo dodatnich przepływów operacyjnych, z rachunków LPP ubyło w tym czasie 0,78 mld zł środków pieniężnych, w tym około połowa trafiła do funduszy pieniężnych. Pozostała na kontach gotówka nadal jednak przekraczała zadłużenie odsetkowe.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje