czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Marvipol rozważa emisję obligacji

msd | 27 listopada 2019
Deweloper może wypuścić nowe papiery dłużne w ciągu trzech miesięcy, jeśli wystąpią „odpowiednie warunki rynkowe”.

Podobne „rozważania” z połowy kwietnia tego roku zakończyły się emisją obligacji na początku czerwca. Były to wówczas 3,5-letnie niezabezpieczone papiery z okresową amortyzacją, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży. 

Warunki nowej emisji nie zostały wprost ujawnione, ale Marvipol podał, że „nie wyklucza” asymilacji nowych papierów z wypuszczoną w czerwcu serią Y. 

Ostateczna decyzja o emisji oraz jej szczegółowych warunkach, w tym w przedmiocie asymilacji, zostanie przez zarząd spółki podjęta na późniejszym etapie – zastrzegł Marvipol.

Podobnie, jak poprzednio, nowy dług miałby zostać uplasowany w ramach przyjętego w kwietniu programu emisji do 250 mln zł, którego adresatem są inwestorzy instytucjonalni.

Uplasowane w czerwcu papiery MVP1222 rynek wyceniał w ostatniej transakcji na 98,5 proc. nominału. Przy najlepszej obecnie ofercie sprzedaży nabyć je można od ręki po 98,8 proc., co dawałoby 6,4 proc. rentowności brutto (obliczenia pomijają 30-proc. amortyzację w czerwcu 2021 i 2022 r.).

Na Catalyst notowane są też trzy krótsze emisje Marvipolu z terminami wykupu od listopada 2020 .r do czerwca 2022 r., za które spółka płaci wyraźnie mniej (3,3 do 3,9 pkt proc. marży). Rynek wycenia je na 99,5-100,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje